/
SolidWorks
ÖNSÖZ
ÖNSÖZ
Günümüzde bütün işlerin bilgisayar ortamında yapılığını görüyor ve biliyoruz.  Makine ve parçalarının katı model resimleri çeşitli programlarda çizilir  ve bilgisayar kontrollü makinelerde imal edilmesi sağlanır. Bu programlardan birisi de SolidWorks programıdır.

SolidWorks programında, önce parça veya montajların 3D (3 Boyut) katı modelleri oluşturulur. Oluşturulan 3D katı modellerden 2D (2 Boyut) Teknik Resim (Drawings) görünüşleri elde edilir.2D görünüşler 1. açı sistemi (ISO-E=ISO Avrupa) veya 3. açı sistemine (ISO-A=ISO Amerika) göre yapılmaktadır. Ülkemizde 1. açı sistemi  kullanıldığından buradaki çizimler  ISO-E metoduna uygun yapılmıştır.
SolidWorks yazılımı kullanılarak, bir katı model oluşturulurken geometrik unsurlar kolayca ilave edilebilir. Bu unsurlar cuts (kesmeler), holes (delikler), ribs (destek-federler), fillets (köşe yuvarlatmaları), chamfers (pah kırmalar) ve drafts (eğimler) dir. Bunlara Temel Katı Model Komutları (Boss) denir. Bunlar doğrudan parça üzerine uygulanabilir.
Bir SolidWorks modeli bağımsız bileşenlerden oluşur. Bu bileşenlere Unsur (Feature) denilmektedir. Bunlar Pah Kırma, Köşeleri Yuvarlatma, Delik Açma vb. işlemlerdir. Her bileşen daha sonra tekrar düzenlenebilir. SolidWorks programının en güzel tarafı budur. Karşınızdaki bu çalışma SolidWorks 2017 kullanıcıları için Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. Türkçe terimlerin İngilizce karşılıkları parantez içinde yazılmıştır. Bundan   dolayı eski SolidWorks programlarını kullananlar da yararlanabilir. Hemen şunu hatırlatalım. Eski versiyonlarda çizilmiş resimler ekrana getirildiğinde başta düzlem isimleri olmak üzere bazı kelimeler İngilizce gelebilir. Bu kelimelerin Türkçe karşılıkları belirtilmiştir.
Benzer komutlar aynı bölüm içinde toplanmışlardır. Çalışmalardan kısa zamanda sonuç alabilmek için bölümlerdeki komutlar sırayla iyice kavranmalı ve örnek çizimler birkaç defa tekrarlanmalıdır.
Komutları anlatırken işlem sıralarını gösteren ana maddelere 1, 2, 3  gibi sıra numarası verilmiştir. Ana maddelerin altında alt maddeler varsa onlarında önüne işareti konulmuştur. Alt maddelerin de altında alt madde varsa önüne  > işareti konulmuştur. Bu çalışmadan hızlı ve kolay yararlanmak için internet bağlantılı bir tablet kullanmalısınız.
SolidWorks yazılımı genelde İngilizce’ dir. SolidWorks 2010’ dan itibaren Türkçe’ leştirilmiştir. Bazı terimlerin karşılığı Türkçe olarak tam karşılığı bulunamadığından görevi dikkate alınarak mana verilmiştir. Bazıları da İngilizce olarak bırakılmıştır. Biz de bu terimlerin bazılarını aynen kullandık veya işleme uygun bir karşılık verdik.
Bu çalışma hiç bilmeyenlere göre yapılmıştır. Konular ilerledikçe az bilenler de kendilerini geliştireceklerdir. İşletmelerde makine dizaynı yapan tüm teknik elemanlar ile orta ve yüksek öğretim öğrencilerine yardımcı olması için hazırlanmıştır. Öğrenmenin temel şartı sabırdır. 
Değerli tüm SolidWorks kullanıcılarına başarılar dilerim. 

Halil BORA - Emekli Teknik Öğretmen

SPONSORLAR