/
/
/
YÜZEYLERE EĞİM VERME (Taper Faces)
YÜZEYLERE EĞİM VERME (Taper Faces)
  YÜZEYLERE EĞİM (Taper Faces) VERME

    Seçilen yüzeye belirtilen yönde eğim vermek için Taper seçeneği kullanılır. Yüzey seçildikten sonra eğimin başlayacağı nokta ve eğimin biteceği diğer nokta seçilir. Yüzeylere eğim vermek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1.Taper Faces
(Yüzeylere Eğim Ver) seçeneğini kullanmak için Solid Editing paneli üzerindeki Taper Faces  düğmesine tıklanır veya klavyeden Solidedit yazılarak komut çalıştırılır.
       Command:SOLIDEDIT

    2. Yüzeyleri düzenlemek için Face
(Yüzey) seçeneği kullanılır. Bunun için klavyeden F yazılıp Enter  tuşuna basılır.
       Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] :F

       (Bir katı düzenleme seçeneği giriniz [Yüzey/Kenar/Gövde/Geri al/Çıkış] <Çıkış>:Yüzey)
    3. Yüzeylere eğim vermek için Taper
(Eğim Ver) seçeneği kullanılır. Bunun için klavyeden T yazılıp Enter tuşuna basılır.
       Enter a face  editing option [Extrude/…/Taper/…/Undo/ eXit]  :T

       (Bir yüzey düzenleme giriniz [Kalınlaştır/…/Eğim/…/Geri Al / Çıkış] <Çık>:Eğim
    4. Eğim verilecek yüzey seçilir
(Şekil  1). Seçme işlemini bitirmek için Enter  tuşuna basılır.
       Select  faces or [Undo/Remove]:P1       (Yüzeyleri seçiniz veya [G. al/Yüzeyi çıkar])                    
       Select  faces or [Undo/Remove/ALL]:
  (Seçimi bitirmek için)

       
            Şekil  1:Seçilen yüzey                        Şekil  2:Eğim noktaları             

    5. Eğim verilecek yüzey için eğimin başlayacağı temel nokta hemen ardından eğimin biteceği nokta seçilir (Şekil  2).
       Specify a base point :P2                    (Temel noktayı belirtiniz)
       Specify another point along the axis of tapering:P3     
       
(Eğim ekseni için diğer noktayı belirtiniz)
    6. Eğim açısı girilir ve Enter tuşuna basılarak işlem bitirilir
(Şekil 3).
       Specify the taper angle:10                    (Eğim açısını belirtiniz)
    7. Solidedit komutundan tamamen çıkmak için Enter
 tuşuna basılır.
       Enter a body editing option […./Shell/cLean/../Undo/eXit] :
 

 
          Şekil 3:Sonuç                                 Şekil 4:Deliğe eğim verme

   
Not:Objeler içindeki deliklere de aynı şekilde koniklik verilebilir (Şekil 4).

SPONSORLAR