/
/
/
SİLME VE GERİ ALMA KOMUTLARI
5. BÖLÜM : Objeleri Silme ve Geri Alma
SİLME VE GERİ ALMA KOMUTLARI
     ERASE (Silme)
     1. TANITIM
     Erase komutu ekrandaki objeleri silmek için kullanılır. Komuta girildikten sonra  şeklindeki imleç, küçük bir kutu () haline dönüşür. Bu kutu ile objeler tek tek seçilebileceği gibi diğer seçme yöntemleri ile topluca bir defada da seçilebilirler. Seçilen objeler eski versiyonlarda kesik çizgi, yeni versiyonlarda çizgi kalınlaşır ve renklenir.   
     Erase komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦ Klavyeden ERASE veya E yazılır ve Enter tuşuna basılır.
         Command: E
      ♦ Modify Toolbar ► Erase               (Düzenleme Araç Çubuğu  Silme)

      2. OBJELERİ SİLME
      Objeleri silmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
      1. Erase komutu çalıştırılır.
         Command: E 
      2. Silinecek obje veya objeler seçilir. Seçme işlemini bitirip işlemi sonuçlandırmak için Enter tuşuna basılır.
Şekil  1’ de  silme aşamaları görülmektedir.
         Select objects:P1          (Silinecek objeleri seçiniz)
         Select objects:         (Seçme işlemini bitirip komuttan çıkmak için)

      
                               Şekil  1:Silme işleminin aşamaları       

       Not: Objeler seçildikten sonra klavyeden Delete tuşuna basılırsa objeler silinir.  Undo komutuyla geri alınabilir.                              

     UNDO (Geri Al) KOMUTU
     1. TANITIM
    Sondan başlayarak  komut aşamalarını tek tek geri alır. Yapılan ayarları da geri aldığı için dikkatli kullanmak gerekir. Komutlar ve sistem değişkenleri adım adım  geri alınırken, hangi komutun geri alındığı komut ve mesaj alanında görüntülenir.
     Undo komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦ Klavyeden UNDO veya U yazılır ve Enter tuşuna basılır.
        Command: UNDO 
     ♦ Standard Toolbar ►Undo                       (Standart  Araç Çubuğu  Geri Al)

      2. OBJELERİ GERİ ALMA
      Objeleri geri almak için aşağıdaki sıra takip edilir:
      1. Undo komutu çalıştırılır.
        Command: UNDO 
      2. Bir defada geri alma sayısının girilmesi istenir. Default değer 1’ dir.
Şekil  2’ de  Undo  komutunun uyguma aşamaları görülmektedir.
        Enter the number of operations to undo or […/End/Mark/Back] <1>: 5

  
                                      Şekil 2:Undo komutunun aşamaları
 
   
REDO (İleri Al)
    Undo komutuyla geri alınan işlemleri tekrar geri getirir. Komutun mesajı yoktur.
    Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦ Klavyeden REDO yazılır ve Enter tuşuna basılır.
       Command: REDO 
   
  ♦ Standard Toolbar ►Redo                 (Standart  Araç Çubuğu  İleri Al)

 

SPONSORLAR