/
/
/
ÇİZİM İLİŞKİLERİ (Sketch Relations)-3
4. BÖLÜM : Çizim İlişkileri ve Yakalamaları (Sketch Relations and Snaps)
ÇİZİM İLİŞKİLERİ (Sketch Relations)-3
ÇİZİM İLİŞKİLERİ (Sketch Relations)-3
8.EŞİT (Equal)  
Doğru, daire ve yayların boyutlarını kendi aralarında eşit hale getirmek için kullanılan bir ilişkidir. Objeleri eşit hale getirmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
1. Ctrl tuşu basılıyken objeler art arda seçilir (Şekil 1).

 
           Şekil 1:Doğrular                                         Şekil 2:Özellik yöneticisi

2. Ekranın sol tarafında Özellikler (Properties) isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 2).
3. İlişkileri Ekle (Add Relations) bölümündeki Eşit (Equal)  düğmesine tıklanır ve objeler eşit duruma getirilirler (Şekil 3). İşlemi sonuçlandırmak için  düğmesine tıklanır.
       
Şekil 4’ de yarıçapları eşitlenmiş daire ve yaylar görülmektedir.

 
     Şekil 3:Eşit objeler                 Şekil 4:Yarıçapları eşitlenmiş daire ve yaylar

9.DAİRESEL ÇAKIŞIK (Coradial)   
Çapları farklı iki veya fazla daireyi aynı merkeze yerleştirmek ve çaplarını eşitlemek için kullanılan bir bağıntıdır. Eşitleme birinci seçilen daireye göre yapılır. İlişkiyi uygulamak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
1. Ctrl tuşu basılıyken daireler art arda seçilir.
2. Ekranın sol tarafında Özellikler isimli özellik yöneticisi görüntülenir. 
3. İlişkileri Ekle (Add Relations) bölümündeki Dairesel Çakışık (Coradial)  düğmesine tıklanarak objeler eşit duruma getirilirler ve aynı merkeze yerleştirilirler (Şekil 5).


           Şekil 5:Çakışık daire uygulaması

10. EŞ MERKEZLİ (Concentric)
İki veya daha fazla daire ve yayları aynı merkeze yerleştirmek için kullanılan bir ilişkidir. İlişkiyi uygulamak için aşağıdaki sıra uygulanır:
1. Ctrl tuşu basılıyken daireler art arda seçilir (Şekil 6).

 
        Şekil 6:Seçilmiş daireler                                   Şekil 7:Özellik yöneticisi

2. Ekranın sol tarafında Özellikler (Properties) isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 7)
3. İlişkileri Ekle (Add Relations) bölümündeki Eş Merkezli (Concentric)   düğmesine tıklanarak daireler aynı merkeze yerleştirilirler (Şekil 8)İşlemi sonuçlandırmak için özellik yöneticisindeki   düğmesine tıklanır. Şekil 9 ve Şekil 10’ da iki elipsin ve iki yayın aynı merkeze yerleştirildiği görülmektedir.

  
          Şekil 8              Şekil 9:Aynı merkezli elipsler        Şekil 10:Aynı merkezli yaylar

11. TEĞET (Tangent)  
Biri dairesel olan İki objeyi teğet olarak birleştirmek için kullanılan bir ilişkidir (bağıntı). Bir yay, elips, spline, doğru, daire kendi aralarında teğet olarak birleşirler. Objeleri teğet yapmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
1. Ctrl tuşu basılıyken objeler art arda seçilir (Şekil 11). Burada daireye, yerinde kalması ve ölçüsünün değişmemesi için Sabitle  ilişkisi atanmıştır.

   
           Şekil 11:Objeler           Şekil 12:Özellik yöneticisi        Şekil 13:Teğet işlemi

2. Ekranın sol tarafında Özellikler (Properties) isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 12). 
3. İlişkileri Ekle (Add Relations) bölümündeki Teğet (Tangent)  düğmesine tıklanarak objeler teğet duruma getirilirler (Şekil 13). İşlemi sonuçlandırmak için özellik yöneticisindeki  düğmesine tıklanır.
4.Teğet işleminde istenilen sonucun tam elde edilebilmesi için sabit kalacak obje Sabitle (Fix) bağıntısıyla sabitlenmeli veya ölçülendirilmelidir. Şekil 14’ de teğet daireler görülmektedir. Şekil 15’ de bir doğruya teğet hale getirilmiş spline görülmektedir.

 
     Şekil 14:Teğet daireler                       Şekil 15:Teğet spline ve doğru

12. EŞİT EĞRİ UZUNLUĞU 
Biri dairesel veya eğrisel olan iki objenin eğri uzunluğunu eşitlemek için kullanılan bir ilişkidir. İki objeden birine Sabitle  ilişkisi atanmışsa diğer obje onun eğri uzunluğuna eşitlenmiş olur. Objeler arasında eşit eğri uzunluğu ilişkisi vermek için aşağıdaki sıra takip edilir:
1. Ctrl tuşu basılıyken objeler art arda seçilir
(Şekil 16). Burada daireye, yerinde kalması ve ölçüsünün değişmemesi için Sabitle  ilişkisi atanmıştır.

 
             Şekil 16:Seçilmiş objeler                                      Şekil 17:Özellik yöneticisi

2. Ekranın sol tarafında Özellikler (Properties) isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 17). 
3. İlişkileri Ekle (Add Relations) bölümündeki Eşit Eğri Uzunluğu  düğmesine tıklanarak doğrunun uzunluğu dairenin çevre uzunluğuna eşitlenmiş olur (Şekil 18). İşlemi sonuçlandırmak için özellik yöneticisindeki  düğmesine tıklanır.


                        Şekil 18:Eşit Eğri Uzunluğu uygulaması

4. Şekil 19’ da doğrunun uzunluğu yayın uzunluğuna eşitlenmiştir.


                       Şekil 19: Eşit Eğri Uzunluğu uygulaması

 

SPONSORLAR