/
/
/
UÇ KAPAMA (End Cap)
12. BÖLÜM : Kaynak İşleri (Weldments)
UÇ KAPAMA (End Cap)
1.TANITIM
Profil Kapama  komutu, içi boş olarak oluşturulmuş profillerin uçlarını kapamak için kullanılır. Kare tüp, dikdörtgen tüp ve boru şeklindeki profil demirlerin uç kısımları kapatılır. Komuta aşağıdaki yollardan biriyle ulaşılır ve çalıştırılır:
  ♦ Profiller (Weldments) araç çubuğu üzerindeki Profil Kapama (End Cap)  düğmesine tıklanarak komut çalıştırılır.
   Ekle Menü > Profiller > Profil Kapama(Insert Menu > Weldments > End Cap…) yoluyla komuta ulaşılır ve çalıştırılır.

2.PROFİLLERİN UÇLARINI KAPAMA
Profillerin uçlarını kapamak için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:
1. Profil Kapama komutu çalıştırılır. Profil Kapama isimli özellik yöneticisi ekranın sol tarafına yerleşir (Şekil 1).
2.Özellik yöneticisinde gerekli ayarlar yapıldıktan sonra Tamam  düğmesine tıklanarak profil demirin ucu kapatılır. Şekil 2’ de tüp şeklindeki dikdörtgen profil demirin ucunun kapatıldığı görülmektedir.

   
       Şekil 1:”Profil Kapama” özellik yöneticisi                  Şekil 2:Uç kapama işlemi

3.”ÖZELLİK YÖNETİCİSİ” nde YAPILAN DÜZENLEMELER
Özellik yöneticisinde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
1. Parametreler (Parameters) bölümünde (Şekil 3).
   Yüz (Face) kısmındaki boşluğa tıklanır ve profil demirin ön yüzü seçilir (Şekil 4)
  ♦ Kalınlık yönü (Thickness Direction) kısmından kapağın yerleşme yeri ayarlanır.
      > Dışa Doğru (Outward)seçildiğinde kapak profil demirin dışına yerleşir (Şekil 5). Profil demir boyunu muhafaza eder.

  
    Şekil 3:Parametreler           Şekil 4:Seçilen yüzey                      Şekil 5:Kapak

      > İçe Doğru (Inward)  seçildiğinde kapak profil demirin ucuna yerleşir. Genel uzunluk korunarak profil demir kapak kalınlığı kadar kısalır.
      > İç (Internal)  seçildiğinde kapak profil demirin iç tarafına verilen ölçü kadar  uzaklıkta yerleşir. Profilin genel uzunluğu korunur (Şekil 6).

2. Öteleme (Offset) bölümünde (Şekil 7).
  ♦ Kalınlık Oranı (Thickness Ratio) seçeneği seçilirse 0 ile 1 arasında bir değer girilir. Öteleme, yapısal elemanın duvar kalınlığının belirtilen kalınlık oranına çarpımına eşittir. 
  ♦ Öteleme Değeri (Offset Value) seçeneği seçilirse, boşluğa kapağın dış kenarının profilin dış kenarına olan uzaklık değeri girilir. 0 değeri verilirse kapağın dış ölçüsü profilin dış ölçüsüne eşit olur.
  ♦ Tersine (Reverse)  düğmesine tıklanırsa kapak çıkıntı şeklinde görünür (Şekil 8). Tekrar tıklanırsa diğer tarafa geçilir ve girinti şeklinde görünür.

 
    Şekil 6:Kapak içeride          Şekil 7:Öteleme bölümü         Şekil 8:Çıkıntı kapak         

3.Köşe Uygulaması (Corner Treatment) bölümünde kapağın köşelerine pah kırılır veya köşeler yuvarlatılır (Şekil 9). Seçenekler seçildiğinde hemen altındaki boşluğa ölçü değeri girilir ve işlem bitirilir (Şekil 10).
4.Özellik yöneticisinde tüm ayarlar yapıldıktan sonra Tamam  düğmesine tıklanır.

 
  Şekil 9:Köşe uygulaması                     Şekil 10:Köşe uygulamaları

 

SPONSORLAR