/
/
/
OBJELERİ GLOBAL MALZEMEYLE KAPLAMA
19. BÖLÜM : Malzemeler (Materials)
OBJELERİ GLOBAL MALZEMEYLE KAPLAMA
    OBJELERİ "GLOBAL" MALZEMEYLE KAPLAMA
   1.TANITIM
    Ekrandaki tüm objeleri aynı malzemeyle kaplamak için Global malzeme slotu kullanılır. Kaplama malzemeleri program dışından ve program içinden alınabilir.

   2.PROGRAM DIŞINDAN MALZEME ALARAK KAPLAMA
    Program dışından malzeme almak için önceden hazırlanıp bilgisayara kaydedilmiş olması gerekir.  aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Materials Browser paletindeki Global malzeme slotu üzerine
(Şekil 1) çift tıklanır.

  
                    Şekil 1:Global malzeme slotu                              

     2. Materials Editor paleti ekrana gelir (Şekil 2).

  
                      Şekil 2:”Materials Editor” paleti   

    3. Program dışından malzeme alınacaksa Generic bölümündeki Image boşluğuna tıklanır. Materials Editor Open File adında diyalog kutusu görüntülenir (Şekil 3).

 
                                        Şekil 3:”Material Editor Open file” diyalog kutusu

    4. Ortadaki boşluktan malzeme seçilir. Open düğmesine tıklanır. Materials Editor paletine geri dönülür. Seçilen malzeme imaj boşluğunda görüntülenir (Şekil 4)


                      Şekil  4:Seçilmiş malzeme            

     5. Ekrandaki tüm objeler otomatik olarak aynı malzemeyle kaplanır (Şekil 5).
     6. Paletler Close (Kapat)   düğmelerine tıklanarak kapatılırlar.

 
 Şekil 5: Aynı malzemeyle kaplanmış objeler

   3.PROGRAM İÇİNDEN DOKU ALARAK KAPLAMA
    Program içinden doku alarak kaplamak için işlem sırası:
    1. Materials Browser paletindeki Global malzeme slotu üzerine
(Şekil 1) çift tıklanır. Materials Editor paleti ekrana gelir (Şekil 2).
    2. Generic (Genel) bölümündeki Image boşluğunun sağ tarafındaki alttaki okun   üzerine tıklanır (Şekil 6).
    3. Burada doku kaplamaları listelenir (Şekil 7). Biz burada Wood (Ahşap-Ağaç) dokusunu seçtik. 

  
                        Şekil 6:”Generic” bölümü                              Şekil 7:Dokular

    4.Seçilen bu doku hem parça üzerine atanır hem de 
Global slotu üzerine atanır 
(Şekil 8).


                              Şekil 8:Kaplanan obje ve Global malzeme slotu

    4.GLOBAL SLOTTAKİ MALZEMEYİ KALDIRMA ve DÜZENLEME
    Global slottaki malzeme ve kaplamaları kaldırmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1.Global slot düğmesine çift tıklanır. Materials Editor isimli palet ekrana gelir.
    2. Generic bölümündeki
(Şekil 9) boşluğun sağ tarafındaki alttaki düğmeye  tıklanır.
    3. Doku listesinin en altında Remove Wood (Ahşabı Çıkar) üzerine tıklanır
(Şekil 10). Doku ve malzeme hem slottan hem objeden kaldırılır.

 
                    Şekil 9:Generic bölümü                                       Şekil 10:Doku listesi

     4. Kaplamalar üzerinde düzenleme yapmak için doku listesinin altındaki Edit … yazısı üzerine tıklanır. Her kaplamanın düzenlemesi farklıdır. Deneyerek en iyi sonucu elde ediniz. Malzemelerle ilgili genel ayarlar ileride anlatılacaktır.
 

SPONSORLAR