CEVAPLAR 1-16
  CEVAPLAR 1- 16

  Not:Görünüşlerde görünen kenarlar kalın ve sürekli çizgilerle çizilir. Biz uygulamalarımızda kalın çizgileri 0.5 mm kalınlığında çizdik. Kalın çizgiler parçanın kendisini temsil eder. Ölçülendirmede kullanılan çizgiler sürekli ve ince çizgilerdir. İnce çizgiler 0.20-0.25 mm kalınlığında olmalıdır. İnce çizgiler genelde yardımcı çizgilerdir ve parçanın kendisinden değildir. Tüm çizgiler aynı kalınlıkta olursa resim okunamaz hale gelir.


   Not:Görünüşlerde görünmeyen kenarlarlar kesik çizgiyle belirtilirler. Kesik çizgiler orta kalınlıkta çizgilerdir ve 0.25-0.30 mm kalınlığında olmalıdır. Kesik çizgiler de parçanın aslındandır. Kesik çizgilerin boyları resmin büyüklüğüne göre ayarlanır. Bakıldığında kesik çizgi olduğu açıkça görülmelidir. 
  Not:Görünüşlerde görünmeyen kenarlar için çizilen kesik çizgiler çok kullanıldığında resmin okunmasını zorlaştırır. Bazen kesik çizgiler çizilmeyebilir. Bu uygulamalarımızda görünüş çıkarmayı geliştirmek ve ustalaşmak için tüm kesik çizgileri çizdik. 
  Not:Görünüşlerde delik ve çıkıntı şeklinde silindirik kısımlar vardır. Silindirik kısımların dikdörtgensel ve dairesel görününüşlerinde eksen çizgisi kullanılır. Dikdörtgensel görünüşlerde tek eksen dairesel görünüşlerde birbirine dik iki eksen çizilir. Eksen çizgilerinin sıklığı resmin büyüklüğüne göre ayarlanır. Eksen çizgileri noktalı kesik çizgilerdir. Eksen çizgileri ana çizgilerden 2-3 mm dışarı taşırılarak çizilir. 
  Not: Daireler öçülendirildiğinde öçü yazısının önüne çap işareti (Ø) konulur. 

SPONSORLAR