GÖRÜNÜŞ ALIŞTIRMALARI 1-24
  ALIŞTIRMALAR
  Alıştırmalar basitten zora doğru sıralanmıştır. Görünüş çıkarmada tecrübeyi artırıp ustalaşmak için her perspektifin gerekli olsun olmasın 3 görünüşünü çiziniz. Görünüşleri kağıt üzerine serbest elle çizdikten sonra cevaplarla karşılaştırınız. 
  Her zaman önce ön görünüş çizilir. Ön görünüşün yönü oklarla belirtilmiştir. Ülkemizde uygulanan görünüş çıkarma kuralına göre ön görünüşün üstünden bakılarak ön görünüşün altına üst görünüş, sol yandan bakılarak ön görünüşün sağ tarafına sol yan görünüş çizilir. Teknik Resim' in ana unsurunun doğru görünüşler olduğununu unutmayalım. Diğer hususlarda ufak hatalar kabul edilebilir fakat görünüşlerdeki hatalar büyük zararlara sebep olabilir. 
  
1. Aşağıdaki perspektiflerin ön, üst ve yan görünüşlerini çiziniz ve ölçülendiriniz. 

  2. Aşağıdaki perspektiflerin ön, üst ve yan görünüşlerini çiziniz ve ölçülendiriniz.

 3. Aşağıdaki perspektiflerin ön, üst ve yan görünüşlerini çiziniz ve ölçülendiriniz.

  4. Aşağıdaki perspektiflerin ön, üst ve yan görünüşlerini çiziniz ve ölçülendiriniz.

  5. Aşağıdaki perspektiflerin ön, üst ve yan görünüşlerini çiziniz ve ölçülendiriniz.

  6. Aşağıdaki perspektiflerin ön, üst ve yan görünüşlerini çiziniz ve ölçülendiriniz.

  7. Aşağıdaki perspektiflerin ön, üst ve yan görünüşlerini çiziniz ve ölçülendiriniz.

SPONSORLAR