/
/
/
DETAYLARDAN MONTAJ RESMİ
10. BÖLÜM : Yapım ve Montaj Resimleri
DETAYLARDAN MONTAJ RESMİ
  1.TANITIM
  Daha önceki konumuzda bir montaj resmini meydana getiren parçaların Detay Yapım Resimleri’ nin nasıl çizileceğini anlatmıştık. Şimdi de görünüş resimleri çizilmiş parçaların montaj resminin nasıl çizileceğini anlatacağız. Kolaylık olsun diye standart parçalarında resmini çizdik. 
  Görünüşleri verilen parçaların montaj resmini çizerken dikkat edilecek en önemli husus takılış sırasına göre numara vermektir. Parçalar birbirine takılırken ölçülerden yararlanılır. Burada en önemli özellik beraber çalıştığı parçalarla ölçü birliğinin olmasıdır. Ölçü birliği yoksa zaten parçalar birbirine takılamaz.

  2.MONTAJDAKİ DETAYLARIN (Parçaların) GÖRÜNÜŞLERİ
  Şekil 1’ de montaj numarası 1 olan Gövde’ nin ön ve üst görünüşleri görülmektedir. Ölçüsü Ø9 olan deliğe M8 cıvata takılacaktır. Cıvata takılacak delikler cıvata çapından bir miktar büyük delinir.


                                Şekil 1:Gövdenin ön ve üst görünüşleri

  Şekil 2’ de montaj numarası 2 olan Pahlı Rondela’ nın  ön ve üst görünüşleri görülmektedir.
  Şekil 3’ de montaj numarası 3 olan Pabuç’ un  ön ve üst görünüşleri görülmektedir.
 
 Şekil 4’ de montaj numarası 4 olan Altı Köşe Başlı Cıvata’ nın  ön ve üst görünüşleri görülmektedir.

 
         Şekil 2:Pahlı rondela                      Şekil 3:Pabuç                     Şekil 4:AKB Cıvata

  Şekil 5’ de montaj numarası 5 olan Oturma Yuvası’ nın  görünüşleri görülmektedir.
 
 Şekil 6’ da montaj numarası 6 olan Kelebek Başlı Cıvata’ nın  görünüşleri görülmektedir.

  
      Şekil 5:Oturma yuvası                   Şekil 6:Kelebek Başlı Cıvata

  3.DETAYLARDAN MONTAJ RESMİNİN ÇİZİMİ
 a. Uygulamamızda önce ön görünüş çizilecektir. İlk olarak 1 numaralı Gövde parçasının ön görünüşü çizilir (Şekil 7).


                                       Şekil 7:Gövdenin ön görünüşü

  b.İkinci olarak 2 numaralı Pahlı Rondela parçası,  Gövde parçasının Ø17 ölçüsündeki yere çizilir (Şekil 8).


                                         Şekil 8:”Pahlı Rondela” nın çizimi
  c. Üçüncü olarak 3 numaralı Pabuç parçası, Gövde parçasının alt kısmına eksenler aynı hizaya gelecek şekilde çizilir (Şekil 9).


                                         Şekil 9:”Pabuç” ın çizimi

  d. Dördüncü olarak 4 numaralı Altı Köşe Başlı Cıvata parçası Pahlı Rondela’ nın üstünden takılarak Gövde’ nin içindeki  Ø9 deliğinden geçerek Pabuç parçasındaki M8 vidalı deliğe vidalanacaktır (Şekil 10).
  Cıvata ve rondela gibi standart elemanlar kesit alınmazlar. Cıvatanın, rondelanın içinde kalan kısımları görünmediğinden silinirler. Cıvata, pabuça vidalanmaktadır. Pabuçta somun tipi vida vardır. Bu gibi durumlarda cıvata aynen çizilir. Pabuçta geri kalan kısım somun tipi vida olarak çizilir. Somun tipi vidada diş dibi kalın, diş üstü çapı ince çizgiyle çizilir. Taramalar diş dibine kadar yapılır.


                                Şekil 10:”Altı Köşe Başlı Cıvata” çizimi

  e. Beşinci olarak 5 numaralı Oturma Yuvası parçası gövdenin sağ tarafındaki M12 ölçüsündeki vidalı deliğe tamamen vidalanacaktır. Oturma Yuvası’ ndaki vida bitim yerine kanal açılmıştır. Bu kanal sayesinde parça gövdeye tam oturacaktır (Şekil 11).
  Yukarıda da belirttiğimiz gibi cıvata tipi vidalar somun tipi vidalara takıldığında cıvata tipi vida aynen çizilir. Gövdede geri kalan kısım somun tipi vida olarak çizilir. Somun tipi vidada diş dibi kalın, diş üstü çapı ince çizgiyle çizilir. Taramalar diş dibine kadar yapılır. Cıvata tipi vidalarda diş üstü kalın, diş dibi ince çizgilerle çizilirler.


                                    Şekil 11:”Oturma Yuvası” çizimi

  f. Son olarak 6 numaralı Kelebek Başlı Cıvata parçası Oturma Yuvası parçasının sağ tarafındaki M8 ölçüsündeki vidalı deliğe tamamen vidalanmış olarak çizilir. Cıvata tipi vida somun tipi vidadan uzunsa çizimde somun tipi vida dikkate alınmaz. Sadece cıvata tipi vida çizilir (Şekil 12).


                                    Şekil 12:”Kelebek Başlı Cıvata” nın çizimi
  g. Parçalar tamamen montaj halinde çizildikten sonra montaj sırasına göre numaralandırılırlar. Numaralar bir kılavuz çizgiyle parçaya bağlanırlar. Numaralar, normal yazı yüksekliğinden 1,5-2 kat daha yüksek alınır. Çizimdeki çizgilerle karışmaması için kılavuz çizgilerin yatay ve dikey olmasından kaçınılır. Kılavuz çizgisinin ucuna nokta konulabilir (Şekil 13).


                            Şekil 13:Montaj resmin numaralandırılması
  h. Üstten bakılarak, ön görünüşün altına montajın üst görünüşü dıştan görüldüğü gibi çizilir (Şekil 14). Görünmeyen kenarlar için kesik çizgi çizmeye gerek yoktur. Şekilde görüldüğü gibi kesit düzlem çizgisi çizilir.


                        Şekil 14:Montajın üst görünüşü ve kesit düzlem çizgisi

  i. Kurallarına uyularak montaj resmi için normal antet ve parça listesi düzenlenir (Şekil 15).


                                                Şekil 15:Normal  antet ve parça listesi
   j. En son işlem olarak montaj resmi, normal antet ve parça listesi standart dik A4 çizim kağıdı içine yerleştirilir (Şekil 16).


   Şekil 16:Montaj resmi, normal antet ve parça listesi
 

SPONSORLAR