/
/
/
MONTAJDAN DETAY YAPIM RESİMLERİ
10. BÖLÜM : Yapım ve Montaj Resimleri
MONTAJDAN DETAY YAPIM RESİMLERİ
  1.TANITIM
  Montajı meydana getiren parçalara detay denir. Bir montajdaki parçalar için çizilen yapım resimlerine Detay Yapım Resimleri denir. Standart olmayan parçaların üretilebilmesi için yapım resimleri çizilir. 
  Detay resimlerinde en önemli özellik beraber çalıştığı parçalarla ölçü birliğinin olmasıdır. Ölçü birliği yoksa zaten parçalar birbirine takılamaz. Örneğin vidası M20 olan bir cıvataya vidası M20 olan somun çizilmelidir.

  2. DETAY YAPIM RESMİ
  Tek parçaların yapım resmindeki tüm kurallar detay yapım resimlerinde de aynen geçerlidir. Bir önceki konudaki kullanılan montaj resmindeki 2 numaralı parça olan Mil’ in detay yapım resmini çizerek konuyu anlatalım.
  a. Parça tam silindirik olduğundan tek görünüş yeterlidir. Sağ taraftaki kanalı tam göstermek için A bakışı alınmış olup kağıdın boş bir yerine yardımcı görünüş olarak çizilmiştir (Şekil 1).


                                                         Şekil 1:Mil’ in görünüşleri

  b. Parça ölçülendirilmiştir. Sol taraftaki vidayı göstermek için anma boyutunun önüne M harfi konulur. M harfi metreye dayalı metrik ölçü sistemini temsil eder. Vidanın profil açısının 60˚ olduğunu belirtir. Sağ taraftaki M30x1.5 vidasında anma boyutu 30 mm, vida adımının 1.5 mm olduğunu belirtir.
  c. 1, 2 ve 3 numaralı yüzeylere ince kalitede yüzey işleme işaretleri konulmuştur. 1 numaralı yüzey gövde içine yerleştirilecek, 2 ve 3 numaralı yüzeylere rulmanlı yatak takılacaktır.
  d. Şekil 2’ de görüldüğü gibi detay yapım resmi anteti düzenlenir. Resim numarası, montaj resmi antetindeki resim numarasıyla aynı olmalıdır.


                                                 Şekil 2:Detay yapım resmi anteti

  e. Ø30 mm ölçüsüne m6 toleransı verilmiştir. Şekil 3’ de görüldüğü gibi ISO tolerans anteti düzenlenir.

 
                                   Şekil 3:Tolerans anteti 

  f. Şekil 4’ de detay yapım resminin yatay A4 çizim kağıdına yerleştirilmiş durumu görülmektedir.


                                             Şekil 4:”Mil” in detay yapım resmi

  g.Şekil 5’ de montaj resmindeki 1 numaralı Gövde’ nin detay yapım resmi görülmektedir. Gövdenin üst kısmındaki konik delik, 2 numaralı milin üzerindeki konik kısımla aynı açıda ve aynı yüzey kalitesinde olmalıdır. Daha öncede belirttiğimiz gibi detay yapım resimleri çizilirken beraber çalıştığı parçaların ölçüleri ve şekilleri dikkate alınmalıdır.


                                                 Şekil 5:"Gövde" nin detay yapım resmi

SPONSORLAR