/
/
/
YÜZEY İŞLEME İŞARETLERİ-3
YÜZEY İŞLEME İŞARETLERİ-3
  1. SEMBOLLERE İLAVE EDİLEN BİLGİLER
  Şekil 1’ de sembollere ilave edilecek bilgiler topluca gösterilmiştir. Hemen şunu hatırlatalım bu bilgilerin hepsi aynı anda kullanılmayabilir.


     Şekil 1:Eklenecek bilgiler                   Şekil 2:Ortalama pürüzlülük değerleri

  * a harfiyle belirtilen yere Ra ortalama pürüzlülük değeri/değerleri mm cinsinden veya sınıf numarası yazılır (Şekil 2).
  * b harfiyle belirtilen yere üretim metodu, işleme, kaplama veya üretimle ilgili diğer işlemler yazılır (Şekil 3).

 
                                   Şekil 3:Üretim metotları                                  Şekil 4:Esas uzunluk

  * c harfiyle belirtilen yere ölçülecek kısmın uzunluk değeri mm cinsinden yazılır (Şekil 4).
  * d harfiyle belirtilen yere işleme izlerinin yönü belirtilir (Şekil 5).
     = sembolü konulursa izdüşüm düzlemine paralel izler oluşur.
     sembolü konulursa izdüşüm düzlemine dik izler oluşur.
     X sembolü konulursa izdüşüm düzlemine eğik ve çapraz izler oluşur.
     M sembolü konulursa  çok doğrultulu izler oluşur.
     C sembolü konulursa dairesel izler oluşur.
     R sembolü konulursa radyal izler oluşur. Şekil 6’ da işleme izlerinin temsili şekilleri görülmektedir.

 
  
     Şekil 5:İşleme izi yönü                   Şekil 6:İşleme izlerinin temsili şekilleri

  * e harfiyle belirtilen yere mm cinsinden en fazla işleme kalınlığı belirtilir (Şekil 7).
  * f harfiyle belirtilen yere Ra’ dan başka, diğer pürüzlülük değeri mm cinsinden yazılır (Şekil 8).

 
   Şekil 7:İşlenecek kalınlık       Şekil 8:Diğer pürüzlülük

  2.SEMBOLLERİN RESİM ÜZERİNDE GÖSTERİLMELERİ
  Semboller aşağıdaki kurallara göre resim üzerinde gösterilirler:


       Şekil 9:Değişik yüzeylere yerleştirilen sembollerin konumu ve yazıları

  1. Semboller yüzeye dik bir şekilde, yüzeyin üzerine veya uzantısına yerleştirilir. Deliklerde ise iç tarafa yerleştirilir. Yazılar alttan ve sağ taraftan okunacak şekilde yazılır. Şekil 9’ da yüzeylere yerleştirilen sembollerin konumu ve yazıları görülmektedir. Sembolün uzun kolu her zaman sağ taraftadır.
  2. Semboller yüzeye ucunda bir ok bulunan kılavuz çizgiyle bağlanabilir. Aynı sembol oklarla birden fazla yüzeyi gösterebilir (Şekil 10).

 
    Şekil 10:Kılavuz çizgili semboller               Şekil 11:Görünüşler ve semboller

  3. Bir parçanın birden fazla görünüşü varsa sembol bir defa kullanılır. Sembol yüzeyle ilgili ölçünün olduğu görünüşe konulmalıdır (Şekil 11).
  4. Bir parçada bazı yüzeyler imalattan geldiği gibi kalır. Bazı yüzeyler talaş kaldırılarak işlenir. Bundan dolayı çok olan aynı özellikteki yüzeylere işaret konulmaz. Az olan yüzeylere işaret konulur. Bu gibi durumlarda resmin üst tarafında bir yere, resim üzerine konulmayan yerlerin işaretleri parantez dışına, resim üzerine konulan işaretler parantez içine yazılır. Şekil 11de bu durum görülmektedir.
  5.Silindirik parçaların dikdörtgen görünüşlerinde bir tarafına yüzey işleme işareti konulur diğer tarafa konulmaz (Şekil 12).  Bir parçanın tüm yüzeyleri aynı yüzey kalitesiyle işlenecekse sembole bir daire eklenir ve resmin üst tarafına yerleştirilir (Şekil 13).

 
      Şekil 12:Silindirik parçada sembol                     Şekil 13:Semboldeki daire

  6. Prizmatik parçalarda tüm yüzeylere işleme işareti konulur (Şekil 14).


                Şekil 14:Prizmatik parçalarda yüzey işleme işaretleri

  7. Özel işlemler sembolün uzun ucuna yazılır (Şekil 15). Özel işlemler yüzeyin belli bir bölümüne uygulanabilir (Şekil 16).

 
                   Şekil 15:Özel işlem                                         Şekil 16:Ölçülü özel işlem

   

SPONSORLAR