/
/
/
UYGULAMA: V-RAY SUN İLE İÇ MEKAN AYDINLATMASI
UYGULAMA: V-RAY SUN İLE İÇ MEKAN AYDINLATMASI
   İÇ MEKAN AYDINLATMASI
    V-Ray Sun ile iç mekan aydınlatılmasında aşağıdaki işlemler uygulanır:
    1. Birim sistemleri cm cinsinden ayarlanır. V-RAY SUN İLE İÇ MEKAN AYDINLATMASI ismi verilerek dosyaya kaydedilir.
    2.  Kapalı bir oda için Box komutuyla 400x500x300 cm ölçülerinde bir kutu çizilir
(Şekil 1).
    3.  Shell komutuyla Parameters bölümündeki Inner Amount kısmına 18 cm yazılarak tüm yüzeylere iç tarafa doğru duvar kalınlığı verilir.
    4. Duvarlardan birine pencere diğerine kapı boşlukları açılarak hazır kapı ve pencere yerleştirilir
Şekil  2).

 
                               Şekil 1:Kutu                                         Şekil 2:Kapı ve pencere

    5. Odanın iç kısmını uygun şekilde görebilmek için bir kamera yerleştirelim (Şekil 3)
    6. Pencereye bir perde çizilir. Perde çizmek için aşağıdaki yol takip edilir.
       ♦ Plane komutuyla 240x150 cm ölçülerinde bir düzlem çizilir. Segment sayılarını 50 değerinde verilir.
       ♦ Vawe  (Düz Dalga) komutuyla düz dalga verilir. Geniş bilgi için Vawe komutuna bakınız.
 Şekil 4’ de perde görülmektedir.

 
                       Şekil 3:Kamera                                                         Şekil 4:Perde

    7. Odanın içine Merge komutuyla, önceden çizilmiş birkaç obje getirip odaya yerleştirelim (Şekil 5).
    8. Kapı ve pencereyi AEC malzemelerle kaplayalım.
    9. Edit Mesh komutunun Polygon seçeneğiyle döşemeyi seçelim. VrayMtl malzemesini kullanarak parke yerleştirelim ve çok az bir yansıma verelim
(Şekil 6).
  10. Yine Edit Mesh komutunun Polygon seçeneğiyle duvar yüzeylerini seçelim, VrayMtl malzemesini kullanarak tavana beyaz, duvarlara değişik renk atayalım. Tavan ve duvarlarda yansıma olmayacaktır.
  11. Perdeye ise ışık geçiren bir malzeme atamak için aşağıdaki sıra takip edilir:
        ♦ M harfine basılarak Material Editor ekrana getirilir ve boş bir slot seçilir. Standard düğmesine tıklanarak Materil/Map Browser  paneli ekrana gelir.  

 
                     Şekil 5:Oda içinde eşyalar                        Şekil  6:Döşemedeki parke

        ♦ Materil/Map Browser panelindeki VRayMtl  malzeme ismi üzeri tıklanır ve panelin alt kısmındaki OK düğmesine tıklanarak malzeme seçili slota atanır. Aynı işlem malzeme ismi üzerine çift tıklanarak da yapılır. 
        ♦ Material Editor’ ün alt kısmına V-Ray malzemenin parametreleri yerleşir. Şekildeki objelerden düzlemi kaplayacağımızdan dolayı slotun  ismini PERDE olarak değiştirelim. Malzemeyle ilgili Basic Parameters (Temel Parametreler) menüsünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır: 
         ♦ Diffuse bölümünde Diffuse’ ın yanındaki renk kutusuna  tıklayarak perdeye bir renk atayalım. Diffuse’ ın yanındaki   düğmesine tıklayarak bir  perde kaplaması atayalım.
         ♦ Reflection  bölümünde perdeye yansıma özelliği verilmeyeceğinden renk kutusundaki renk tam siyah yapılır.
         ♦ Refraction  bölümünde perdeye saydamlık değeri vermek için renk kutusundaki renk tam beyaza yakın bir renk verilir. Gölge oluşması için Affect Shadow   onay kutusu işaretlenir.
    12. Odanın içinde güneş ışığının oluşması için aşağıdaki sıra takip edilir.
         ♦ Create ► Lights►VRay ►VRaySun  üzerine tıklanır.
         ♦ VRaySun  ışığı  Top düzleminde  
Şekil 7’ de görüldüğü gibi pencereden girecek şekilde yerleştirilir.
          Left  ekranında  VRaySun ışığının kaynak kısmı yukarı doğru Move komutuyla hareket ettirilerek yükseklik verilir
(Şekil 8).


          Şekil 7:VRaySun ışığı                                    Şekil  8: VRaySun ışığın konumu  

         ♦ VRaySun ışığı yerleştirildikten sonra Şekil 9’ da gösterilen ayarlar yapılır.
    13.  Render yapılarak sonuç görülür
(Şekil 10).

  
           Şekil 9:Ayarlar                                          Şekil 10:Render alma sonucu  

 

SPONSORLAR