/
/
/
V-RAY MALZEMELERİN TANITIMI
V-RAY MALZEMELERİN TANITIMI
   V-RAY MALZEMELER 
    1.V-RAY’ ın  TANITIMI ve AKTİF YAPILMASI
    V-Ray ileri düzey bir malzeme, ışık ve Render yazılımıdır. V-Ray malzemelerinin yansıma, kırılma, şeffaflık, parlaklık ve çeşitli gölgelendirmelerde kullanabileceğiniz bütün parametreler bulunmaktadır. 
    V-Ray malzemelerinin ve ışıklarının kullanılabilmesi için  V-Ray Renderer’ in devreye alınması gerekir. Bu işlem için aşağıdaki yol takip edilir:  
    1. Main Toolbar araç çubuğu üzerindeki Render Setup   düğmesine tıklanır veya F10 tuşuna basılır. Render Setup diyalog kutusu ekrana gelir
(Şekil 1).
    2. Common  sekmesindeki  Assign Renderer üzerine veya sol tarafındaki artı (+) işaretine tıklanır.
    3. Production yazısının hizasındaki Default Scanline Renderer’ ın sağ tarafındaki Choose Renderer 
(Render Seçimi)   düğmesine tıklanır.
    4. Choose Renderer diyalog kutusundan V-Ray Adv 2,30,01 seçilir
(Şekil 2) ve OK düğmesine tıklanır.  Render Setup diyalog kutusuna V-Ray sekmesi ilave edilir.
    5. Sürekli V-Ray kullanılacaksa Render Setup diyalog kutusundaki Save as Default
(Varsayılan Olarak Kaydet) düğmesine tıklanır. 


    Şekil  1:”Render Setup” diyalog kutusu        Şekil 2:”Choose Renderer”  diy.  kutusu

    2.VRAY MTL’ in SLOTA ATANMASI
     VRayMtl malzemelerinin slota atanması için aşağıdaki sıra takip edilir.
     1. Daha önce anlatıldığı gibi önce Render Setup komutu kullanılarak V-Ray Renderer aktif yapılır. Kaplanacak objeler ekrana yerleştirilir
(Şekil 3).
     2. M harfine basılarak Material Editor ekrana getirilir ve bir slot seçilir. Standard düğmesine tıklanarak Materil/Map Browser panelinde V-Ray malzemeler listelenir (Şekil 4).    
     3. Materil/Map Browser panelindeki VRayMtl  malzeme ismi üzerine tıklanır ve panelin alt kısmındaki OK düğmesine tıklanarak malzeme seçili slota atanır. Aynı işlem malzeme ismi üzerine çift tıklanarak da yapılır. 

 
                Şekil 3:Kaplanacak objeler                                 Şekil  4: V-Ray malzemeler

    4. Material Editor’ ün alt kısmına V-Ray malzemelerin ayarlarının yapıldığı Basic Parameters (Temel Parametreler) menüsü yerleşir. Şekildeki objelerden döşeme objesi düzlemi kaplayacağımızdan dolayı slotun  ismini DÖŞEME olarak değiştirdik (Şekil 5).


                                             Şekil 5:V-Ray malzemenin parametreleri 

 

SPONSORLAR