/
/
/
EKRANI KAYDIRMA (Pan)
EKRANI KAYDIRMA (Pan)
     PAN (Ekran Kaydırma)
     1.TANITIM
     Pan, ekranı istenilen her yöne el ile mouse kullanılarak hızlı bir şekilde kaydırmak için kullanılan bir komuttur. Aynı zamanda, kaydırma işlemi ekranın alt tarafı ile sağ tarafında bulunan scroll bar (kaydırma çubukları) ile de yapılabilmektedir.
    Bu kaydırma bazen resimlerin ekranda kaybolmasına da sebep olabilir. Bu durumda resimlerin tekrar ekranda görüntülenmesi için  Zoom komutunun Extens seçeneği kullanılır.
    Pan komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
    ♦  Klavyeden PAN veya P yazılır ve Enter
 tuşuna basılır.
         Command:PAN (P) 

     ♦ View Menu ► Pan  Realtime           (Görünüm Menüsü  Kaydırma †Anında)
     ♦ Standard Toolbar  Pan Realtime    (Standart Araç Çubuğu  Anında Kaydırma)
     ♦ Shortcut Menu  Pan                         (Sağ Tuş menüsü ► Kaydırma)

     2.EKRANI KAYDIRMA
     Ekranı kaydırmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Pan komutu çalıştırılır.
         Command:P 

     2. Komut çalıştırıldıktan sonra ekranda bir el  işareti görünür. Mouse sol tuş basılı iken ekran istenilen her tarafa kaydırılır (Şekil 1).

   
                             Şekil  1:”Pan” komutunun işareti

     3. Pan komutundan çıkmak için klavyeden ESC veya ENTER  tuşlarından birine basılır. Ayrıca sağ tuş menüsünden Exit (Çıkış) komutu verilir.
     4. Pratik olarak Pan komutuna girilmeden Mouse üzerinde bulunan teker üzerine döndürülmeden bastırıldığında el işareti görüntülenir. Teker basılı tutularak kaydırma işlemi yapılır.
     5. Çalışma ekranı sınırsız değildir. Belli bir kaydırmadan sonra sınır işaretleri çıkar ve kaydırma işlemi sona erer. Şekil 2’ de kaydırmanın sona erdiğine dair işaretler görülmektedir.

  
                Şekil  2:”Pan” komutunun sınır işaretleri

     Not: AutoCAD, A3 ölçüsünde ayarlanmış olarak açılmaktadır. A1 büyüklüğündeki resme kadar rahat çizim yapılabilir. Büyük bina resimlerinde zorluk çekmemek için Limits komutuyla büyük kağıt ayarlanmalıdır. Örneğin cm cinsinden 5000x5000  olabilir. Bu 50 m demektir. Geniş bilgi için Limits komutuna bakılmalıdır.
 

SPONSORLAR