/
/
/
GÖRÜNÜM DÜZGÜNLEŞTİRME (Viewres)
GÖRÜNÜM DÜZGÜNLEŞTİRME (Viewres)
       VIEWRES (Görünüm Düzgünleştirme)
     1.TANITIM:
     Viewres, ekranda çokgen şeklinde  görünen daire ve yayların daha düzgün görünmesini sağlayan bir komuttur. Objeler, yazıcıdan kağıda  çizdirirken çokgen görünmesinin herhangi bir önemi yoktur. Çok yüksek değer verildiğinde görüntü kalitesi artacaktır. Default değer 100’dür. Genellikle eski versiyonlarda kullanılmaktadır.
     Komuta sadece klavyeden girilir:
     Command:VIEWRES 


     2.OBJELERİ DÜZGÜNLEŞTİRME:
     İşlem sırası aşağıdaki gibidir:
     1. Komuta klavyeden girilir.
         Command:VIEWRES 

     2. Hızlı bir şekilde objeye uygulanması için onay istenir.
         Do you want fast zooms? [Yes/No] :
      (Evet Seçeneği)
         (Hızlı görüntüleme istiyormusunuz? [Evet/Hayır] )
     3. Görüntü kalitesi için değer girilir.
         Enter circle zoom percent (1-20000) <100>:200

         (Daire görüntü düzgünleştirme değerini giriniz (1-20000) <100>:200)
     4. Şekil 1 de  Viewres komutunun uygulama sonuçları görülmektedir. 


                        Şekil 1:Viewres komutunun uygulama sonuçları

SPONSORLAR