KATMANLAR (Layers)
    LAYERS (Katmanlar)
     1.TANITIM
     AutoCAD, çizime başlanmadan önce  kullanıcıya çizim özelliklerini ayarlama imkanı  vermektedir. Bu özellikler çizgi kalınlıkları, çizgi çeşitleri ve çizgi renkleri vb. özelliklerdir. Bu özellikler Layer dediğimiz  katmanlara atanmaktadır. Çizime başlandığında  0 layeri karşımıza gelmektedir. Bu AutoCAD’in default katmanıdır. Hiç katman oluşturmasanız bile bu katmanla çalışabilirsiniz.
     Layer omutuna aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦ Klavyeden LAYER veya LA yazılıp Enter
  tuşuna basılır.
        Command:LA

     ♦ Format Menu ► Layer               (Biçim Menü ►Katman)
     ♦ Ribbon ► Home Tab ► Layers Panel ► Layer 
        
(Komut Şeridi ►Home Sekmesi ►Layers Paneli ►Katman)

     2.YENİ BİR KATMAN (Layer) OLUŞTURMAK
     Yeni katman oluşturmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Layer komutu çalıştırılır.
       Command: LA

     2. Layer komutu çalıştırıldıktan sonra  Layer Properties Manager isimli palet karşımıza gelir ve aşağıdaki düzenlemeler yapılır (Şekil 1).


                  Şekil 1:”Layer Properties Manager” paleti ve oluşturulmuş katmanlar

     ♦ New (Yeni)    düğmesine tıklanır ve yeni bir layer  satırı oluşturulur.
     ♦ Name kısmından  Layer1 kısmına istenilen isim yazılır. TARAMA gibi. İstenilen her isimde katman oluşturulabilir.
     ♦ Color bölümünden istenilen  renk seçilir. Red (Kırmızı) gibi.
     ♦ Linetype bölümünden istenilen  çizgi tipi yüklenir. Continuous (Sürekli) gibi.
     ♦ Lineweight bölümünden istenilen  çizgi genişliği  seçilir. (0.20) gibi.
     ♦ On (Açık) yazısı hizasındaki  lamba işaretine
tıklanırsa  lamba sönmüş gibi görünür, yani “off (kapalı)konumuna geçer. O katmanla çizilmiş resimler ekranda görünmezler ve yazıcılardan çizdirilemezler. Aynı işarete tekrar tıklanırsa  “on (açık)”  konumuna geçer ve çizilmiş resimler ekranda tekrar görünmeye başlar.
       Freeze/Thaw
 düğmesi tıklandığında layeri dondurur ve   buz işaretine dönüşür. Bir layer Freeze ile dondurulduğunda, Regen (Yeniden Oluştur) işlemi sırasında bu katmanlarla çizilmiş objeleri dikkate almaz, ekrana getirmez ve kağıda çizilmezler. Bu sebeple Regen işlemi daha hızlı olur. Aynı düğmeye tekrar tıklandığında Thaw (Çöz) seçeneği devreye girer dondurulmuş layer normal hale gelir.
      ♦ Lock/Unlock (Kilitle/Kilidi Aç)  
düğmesine tıklandığında katmanı kilitler . Aynı düğmeye tekrar tıklandığında kilidi açar. Kilitlenmiş katmandaki resimler ekranda görünür fakat üzerinde herhangi bir düzenleme yapılamaz.
      ♦ Transparence (Şeffaflık) hizasındaki kısma tıklanır 30,40 gibi bir sayı yazılırsa o layerde çizilmiş  objeler  şeffaflaşır ve altındaki diğer objeler görünür.
      ♦ Plot/Don’t Plot
 düğmesi katmanlarla çizilmiş objelerin kağıda çizdirilip çizdirilmeyeceğini  kontrol eder. Printer işareti üzerine tıklandığında kapanır yani üzerine bir işaret konulur. Tekrar tıklandığında açılır.
      ♦ Delete  
komutuyla çizimde kullanılmayan katmalar seçilerek silinirler. Çizimde kullanılan katmanlar silinemez. 0 layeri de hiçbir zaman silinemez. Ayrıca ölçülendirme yapıldığında Defpoint layeri kendiliğinden oluşur. Bu layer de silinemez.
      ♦ Set Current 
 komutu ile seçilmiş layer güncel hale getirilir.
      ♦ New Layer VP Frozen in All Viewports 
 düğmesine tıklanırsa oluşturulan yeni layer bölünmüş ekranlarda aynı layerle çizilmiş resimleri dondurur ve çözer. 
    3. Layer paletini kapatmak için sol üst köşedeki Close X düğmesine tıklanır (Şekil 2).


 
        
 Şekil  2:Close düğmesi     

    4. Bu işlemler her çizim katmanı için tekrarlanır. Sınırsız sayıda katman oluşturulabilir. Ayarlanan katmanlar eski versiyonlarda Layers araç çubuğunda listelenir (Şekil 3). 


                       Şekil 3:Eski versiyonlarda katman listesi

       5. Yeni versiyonlarda Ribbon üzerindeki Home sekmesinde Layers panelinde listelenir (Şekil 4). 0 katmanı üzerine tıklandığında diğer katmanlar görüntülenir.


                                                    Şekil 4:Komut şeridi ve Layers paneli

     Not: Önceden çizilmiş bir objenin katmanını değiştirmek için önce obje seçilir. Daha sonra katman seçilir.
     Önemli Not: Yukarıda Defpoint layerinin kendiliğinden oluştuğunu söylemiştik. Bu layer ile çizilen objeleri de yazıcı çizdirmemektedir. Bu durumda obje varsa objeler seçilerek layeri değiştirilir.

 

SPONSORLAR