/
/
/
AÇILIM BOYU (TAM BOY) HESABI
AÇILIM BOYU (TAM BOY) HESABI
  1.ÇOK İNCE OLAN PARÇALARIN TAM BOY HESABI
  Çok ince parçalarda kalınlık yok sayılır. Şekil 1’ de ince telden yapılmış ve bükülmüş bir parça görülmektedir. Şeklimiz tam boyu L1, L2 ve L3 uzunluklarından meydana gelmektedir.  L2 boyu düz kısmın boyudur. L1 ve L3 yay parçalarının boylarıdır ve hesaplanması gerekir. Yay boyları L=(2πxRxa)/360 formülüyle hesaplanır.

 
 Şekil 1:Tel malzemeden yapılmış parça ve ölçüleri

  L1=(2x3,14x60x120)/360=45216/360=125,6 mm
  L3=(2x3,14x60x270)/360=101736/360=282,6 mm
  LT=L1+L2+L3=125,6+150+282,6=558,2 mm

  2.KALINLIĞI OLAN PARÇALARIN TAM BOY HESABI
  Kalınlığı olan parçalar büküldüğü zaman iç kısımda kısalma, dış kısımda uzama meydana gelir. Uzama ve kısalma olmayan bir tarafsız eksen vardır. Tarafsız eksen çok küçük ölçüde iç kısma daha yakındır. Genelde tarafsız eksen, kalınlığın tam ortasından geçtiği kabul edilir ve açılım boyu bu eksene göre hesaplanır. Şekil 2’ de bükülmüş parça ve hesapları görülmektedir.
  Not: Yayın uçlarından yayın merkezine çizilen çizgiler arasındaki açıya merkez açı denir.
  Not: İç çap ve dış çap arasındaki çapa ortalama çap denir.


                                      Şekil 2:Bükülmüş parça ve hesapları

SPONSORLAR