/
/
/
DİK ÜÇGENLERDE BAĞINTILAR
DİK ÜÇGENLERDE BAĞINTILAR
  1.PİSAGOR BAĞINTISI
  Bir dik üçgende hipotenüsün karesi, dik kenarların karelerinin toplamına eşittir.  Bu tanıma göre üçgenin a ve b kenarları dik kenarları, c kenarı hipotenüs kenarıdır (Şekil 1).
  Örnek 1: Üçgenin dik kenarlarının uzunluğu a=50 mm, b=80 mm olduğuna göre hipotenüsün  (c) uzunluğunu bulunuz.

   
                    Şekil 1:Pisagor bağıntısı                        Şekil 2:Dik üçgen problemi

  Örnek 2: Üçgenin hipotenüs kenarının uzunluğu c=70 mm, a=42 mm olduğuna göre  b kenarının uzunluğunu bulunuz (Şekil 2).

  2. DİK KENAR BAĞINTILARI
  Bir dik üçgende bulunan bağıntılar (Şekil 3)’ de görüldüğü gibidir.


                                  Şekil 3:Dik kenar bağıntıları

  3. TRİGONOMETRİK AÇI BAĞINTILARI
  Trigonometrik açı bağıntıları (Şekil 4)’ de görüldüğü gibidir. Her teknik elemanın bu bağıntıları bilmesi gerekir.
  Formüllere göre açıların sin, cos, tan ve cot değerleri bulunur. Bu değerlere göre çizelgeden açı değeri seçilir. Örneğin sin 0.5 değeri için çizelgeye bakıldığında 30 dereceye karşılık geldiği görülür.


                                   Şekil 4:Trigonometrik açı bağıntıları
  4.ÇEŞİTKENAR ÜÇGEN TEOREMLERİ
  Şekil 5’ de görülen teoremlerle çeşitkenar üçgenin bilinmeyen elemanları hesaplanır.


                                    Şekil 5:Çeşitkenar üçgen teoremleri

SPONSORLAR