/
/
/
DÜZ KENARLI ŞEKİLLERİN ALAN HESABI
DÜZ KENARLI ŞEKİLLERİN ALAN HESABI
  1.DÜZ KENARLI ŞEKİLLERİN ALAN HESABI  Not:Üçgenlerde çevre uzunluğuna göre alan hesabı yapılabilr. Bu metot da işlem hatası yapılmamalıdır. Bu yöntemin avantajı yüksekliğe ihtiyaç duyulmadan kenar uzunluklarını kullanmaktır.


  Not:Düzgün olmayan çokgenlerin alanları hesaplanırken önce dikdörtgen veya karelere bölünür. Dikdörtgen veya karelere bölünemiyorsa son çare üçgenlere bölünür. Toplam alanı bulmak için alanlar tek tek tek hesaplanır ve toplanır. 

  2. DÜZGÜN ÇOKGEN ŞEKİLLERİN ALAN HESABI
  Beşgen, altıgen, yedigen gibi düzgün çokgenlerin alan ve diğer hesapları aynı formüllerle hesaplanır. Örnek olarak dış daire çapı D=120 mm olan altıgenin alan ve diğer hesaplarını yapalım.

  1. Bir kenar uzunluğunu (L) bulmak için L=DxSin (180/n) formülü kullanılır.
      L=120xsin(180/6)=120xSin 30=120x0.5=60 mm (30 derecenin Sinüs değeri 0.5’ tir)
      L=60 mm
  2. İç daire çapını (d) bulmak için formülü kullanılır.
      
      d=103,923 mm
  3. Altıgenin alanı A=(nxLxd)/4 formülüyle hesaplanır.
      A=(6x60x103,923)/4=37412,28/4
      A=9353,07 mm2
  4. Merkez açısı =360/n formülüyle hesaplanır.
      =360/6=60°
  5. Köşe açısı ß=180-  formülüyle hesaplanır.
      ß=180-60=120°
 

SPONSORLAR