6. BÖLÜM : Görünüş Çıkarma Uygulamaları
UYGULAMALAR-1
  1.UYGULAMA
  Şekil 1’ de izometrik perspektif resmi verilen parçanın 3 temel görünüşünü çizmek için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:
  1. Parçanın görünüşlerini çizmeye başlamadan önce yapılacak en önemli husus Ön görünüşün alınacağı tarafın seçilmesidir. Ön görünüşü seçme hakkı biz çizicilere aittir. Başka görünüş olmasa bile ön görünüş parçanın geneli hakkında bilgi vermelidir.

 
        Şekil 1:Görünüşleri çıkarılacak parça                Şekil 2:”Ön” görünüş

  2. Şekil 1’ de görüldüğü gibi ön görünüş alma yönü ok ile belirtilmiştir. Bakış yönüne göre paralel ve yüzeylere dik izdüşüm ışınları gönderildiğinde 1, 2, 3 ve 4 numaralı yüzeyler görünürler ve ölçülerine göre çizilirler (Şekil 2). Teknik Resim kurallarına göre görünüşlerde görünen kenarlar sürekli kalın çizgiyle çizilirler. Biz uygulamalarımızda 0.5 mm kalınlığını tercih ediyoruz.
  3. Sol Yan görünüş için kural gereği parçanın sol tarafından bakılır. Sol taraftaki yüzeylere dik ve paralel izdüşüm ışınları gönderildiğinde 5, 6 ve 7 numaralı yüzeyler görünürler ve ölçülerine göre çizilirler (Şekil 2).

     
     Şekil 3:”Yan” görünüş                Şekil 4:”Üst” görünüş                

  4. Sol yan görünüş ön görünüşün sağ tarafına çizilir. Dikkat edilirse 8 numaralı yüzey 7 numaralı yüzeyin aynı hizasında ve arkasında kalmakta ve kenarları görünmemektedir. Burada temel kural şudur: Görünen kenarla görünmeyen kenar aynı hizada olursa görünen kenarlar tercih edilir ve sürekli kalın çizgiyle çizilirler.
  5. 9 numaralı yüzey 5 numaralı yüzeyin  arkasında kalmakta ve kenarları görünmemektedir. Sol taraftaki dik kenarın hizasında görünen kenar olmadığından kesik çizgilerle çizilir. Kesik çizgiler orta kalınlıkta çizgilerdir ve uygulamalarımızda 0.25-0.30 mm kalınlıkta alınmaktadır. 0.20 mm kalınlığında çizilse de olur.
  6. Üst görünüş için kural gereği parçanın üst tarafından bakılır. Üst taraftaki yüzeylere dik ve paralel izdüşüm ışınları gönderildiğinde 10, 11, 12, 13 ve 14 numaralı yüzeyler görünürler ve ölçülerine göre çizilirler (Şekil 4). Üst görünüş ön görünüşün alt tarafına çizilir. Bu görünüşte görünmeyen kenar yoktur.
  7. Ön görünüş çizildikten sağ tarafına aynı hizada sol yan görünüş çizilir. Yine ön görünüşün hizasına alt tarafına üst görünüş çizilir. Görünüşler aynı hizada olmazsa yanlış anlaşılır. Görünüşler arasında ölçülendirme yapıldıktan sonra 10-20 mm arasında boşluk yeterlidir.
  8. Görünüşler ölçülendirilir ve kullanılır hale getirilir. Ön görünüşte uzunluk ve yükseklik ölçüleri, yan görünüşte genişlik ve yükseklik ölçüleri, üst görünüşte uzunluk ve genişlik ölçüleri verilir (Şekil 5). Genişliğe aynı zamanda derinlik de denilmektedir.


                               Şekil 5:Görünüşler ve ölçüleri

  2.UYGULAMA
  Şekil 6’ da izometrik perspektif resmi verilen parçanın 3 temel görünüşünü çizmek için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:
  1. Şekil 6’ da görüldüğü gibi ön görünüş alma yönü ok ile belirtilmiştir. Daha  önceki konularda söylediğimiz gibi ön görünüşü seçme hakkı bize aittir. Bakış yönüne göre paralel ve yüzeylere dik izdüşüm ışınları gönderildiğinde 1, 2, 3 ve 4 numaralı yüzeyler görünürler ve ölçülerine göre çizilirler (Şekil 7). Dikkat edilirse 6 numaralı yüzeyin kenarları arkada kaldığından kesik çizgiyle çizilmiştir.
  2.Teknik Resim kurallarına göre görünüşlerde görünen kenarlar sürekli kalın çizgiyle, görünmeyen kenarlar ince kesik çizgiyle çizilirler. Biz uygulamalarımızda kalın çizgiler için 0.5 mm kalınlığı, kesik çizgiler için 0.25 mm kalınlığı tercih ediyoruz.

 
      Şekil 6: Görünüşleri çıkarılacak parça                   Şekil 7:”Ön” görünüş

  3. Sol Yan görünüş için kural gereği parçanın sol tarafından bakılır. Sol taraftaki yüzeylere dik ve paralel izdüşüm ışınları gönderildiğinde 5, 6, 7 ve 8 numaralı yüzeyler görünürler ve ölçülerine göre çizilirler (Şekil 8). Burada dikkat edilecek husus 8 numaralı eğik yüzeyin yan görünüşü gerçek büyüklükte değildir.

 
 Şekil 8:”Yan” görünüş         Şekil 9:”Üst” görünüş

  4. Üst görünüş için kural gereği parçanın üst tarafından bakılır. Üst taraftaki yüzeylere dik ve paralel izdüşüm ışınları gönderildiğinde 3, 8, 9, 10 ve 11 numaralı yüzeyler görünürler ve ölçülerine göre çizilirler (Şekil 9).
  5. Üst görünüş ön görünüşün alt tarafına çizilir. Bu görünüşte görünmeyen kenar yoktur. 3 ve 8 numaralı yüzeyler boyları küçülmüş dikdörtgen şeklinde çizilirler.
  6. Ön görünüş çizildikten sonra sağ tarafına aynı hizada sol yan görünüş çizilir. Yine ön görünüşün alt tarafına ve hizasına üst görünüş çizilir. Görünüşler aynı hizada olmazsa yanlış anlaşılır. Bunu önlemek için bakış doğrultusu gösterilmelidir. Görünüşler arasında ölçülendirme yapıldıktan sonra 10-20 mm arasında boşluk yeterlidir.
  7. Görünüşler ölçülendirilir ve kullanılır hale getirilir. Ön görünüşte uzunluk ve yükseklik ölçüleri, yan görünüşte genişlik ve yükseklik ölçüleri, üst görünüşte uzunluk ve genişlik ölçüleri verilir (Şekil 10). Genişliğe aynı zamanda derinlik de denilmektedir.


                      Şekil 10: Görünüşler ve ölçüleri

  3.UYGULAMA
  Şekil 11’ de izometrik perspektif resmi verilen parçanın 3 temel görünüşünü çizmek için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:


                  Şekil 11:Görünüşleri çıkarılacak parça

  1. Şekil 11’ de görüldüğü gibi ön görünüş alma yönü ok ile belirtilmiştir. Her zaman ön görünüş önce çizilir. Bu uygulamada hayal gücünüzü biraz zorlayacaksınız. Ön görünüş bakış yönüne paralel ve yüzeylere dik izdüşüm ışınları gönderildiğinde 1 ve 2 numaralı yüzeyler görünürler ve ölçülerine göre çizilirler (Şekil 12). Dikkat edilirse 3 numaralı yüzeyin kenarları arkada kaldığından kesik çizgiyle çizilmiştir. 2 numaralı yüzeyin tam arkasında ve aynı hizada 11 numaralı yüzey bulunmaktadır. Görünen kenar görünmeyen kenarın üzerine geldiğinde görünen kenar çizilir.
  2.Teknik Resim kurallarına göre görünüşlerde görünen kenarlar sürekli kalın çizgiyle, görünmeyen kenarlar ince kesik çizgiyle çizilirler.

 
                 Şekil 12:”Ön” görünüş                  Şekil 13:”Yan” görünüş

  3. Sol Yan görünüş için kural gereği parçanın sol tarafından bakılır. Sol taraftaki yüzeylere dik ve paralel izdüşüm ışınları gönderildiğinde 4, 5 ve 6 numaralı yüzeyler görünürler ve ölçülerine göre çizilirler (Şekil 13). Burada 7 numaralı yüzeyin kenarları bakış yönüne göre tam arkada kaldığından kesik çizgiyle belirtilmiştir. 
  4. Üst görünüş için kural gereği parçanın üst tarafından bakılır. Üst taraftaki yüzeylere dik ve paralel izdüşüm ışınları gönderildiğinde 2, 8, 9, 10 ve 11 numaralı yüzeyler görünürler ve ölçülerine göre çizilirler (Şekil 14).
  5. Üst görünüş ön görünüşün alt tarafına çizilir. Ön görünüş çizildikten sonra sağ tarafına ve aynı hizada sol yan görünüş çizilir. Yine ön görünüşün alt tarafına ve hizasına üst görünüş çizilir. Görünüşler arasında ölçülendirme yapıldıktan sonra 10-20 mm arasında boşluk bırakmak yeterlidir.
  6. Görünüşler ölçülendirilir ve kullanılır hale getirilir. Ön görünüşte uzunluk ve yükseklik ölçüleri, yan görünüşte genişlik ve yükseklik ölçüleri, üst görünüşte uzunluk ve genişlik ölçüleri verilir (Şekil 15). Genişliğe aynı zamanda derinlik de denilmektedir.

 
       Şekil 14:”Üst” görünüş                                 Şekil 15:Görünüşler ve ölçüleri

 

SPONSORLAR