6. BÖLÜM : Görünüş Çıkarma Uygulamaları
UYGULAMALAR-4
  1. UYGULAMA
  Şekil 1’ de izometrik perspektif resmi verilen parçanın ön ve yan görünüşlerini çizmek için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:


                       Şekil 1:Görünüşleri çizilecek parça

  1. Şekil 2’ de görüldüğü gibi ön görünüş bakış yönüne göre çizilir. Ön görünüşü seçme hakkı bize aittir. Ön görünüşte 1 numaralı yüzey görünür. 5 numaralı yüzey arkada kaldığı için görünmez ve kesik çizgiyle çizilirler. Yarım daireler ve doğrular birbirlerine teğet birleşmiştir. Birbirine teğet olan yay ve doğrular keskin köşe meydana getirmezler.


                                             Şekil 2:Ön ve yan görünüşler

  2. 1 numaralı yüzeyde bir yarım daire ve tam daireler vardır. Bundan dolayı yatay ve dikey eksenler çizilir. Ayrıca keskin köşeler R3 yayla yuvarlatılmıştır.
  3.Yan görünüş, parçanın sol tarafından bakılıp ön görünüşün sağ tarafına çizilir. Yan görünüşte 2, 3 ve 4 numaralı yüzeyler görünür.
  4. 3 numaralı yüzey tabanı yarım daire olan silindirik bir yüzeydir ve yan görünüş te dikdörtgen şeklinde görünür. 2 ve 3 numaralı yüzeyler teğet yüzeyler olduğundan tek yüzeymiş gibi görünür. Görünmeyen silindirik delikler dikdörtgen şeklinde görünür ve kesik çizgiyle belirtilir. Görünmeyen kısmın tabanı daire olduğundan eksen çizgisi çizilir.
  Hatırlatma: Görünüşlerde görünen kenarlar sürekli kalın çizgiyle, diğer çizgiler ince çizgiyle çizilir.

  2.UYGULAMA
  1.ÖN GÖRÜNÜŞ’ ün ÇİZİMİ
  Şekil 3’ de izometrik perspektif resmi verilen parçanın ön görünüşünü çizmek için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:
  1.Ön görünüş te 1, 2 ve 3 numaralı yüzeyler görünür. Bu tip çizimlerde önce eksenler çizilir (Şekil 4). Eksen çizgileri noktalı kesik ince çizgilerdir. Eksen çizgilerinde uzun çizgilerin uzunluğuyla nokta arasındaki boşluklar resmin büyüklüğüne göre ayarlanır. Bakıldığında eksen çizgisi olduğu anlaşılmalıdır.

 
      Şekil 3:Görünüşleri çizilecek parça                 Şekil 4:Eksenler ve ölçüleri

  2. Bu tip teğet çizimlerinde önce tam daireler ölçülerine göre eksenlerin kesim yerleri merkez kabul edilerek çizilirler. R18 yayları da tam daire olarak çizilirler (Şekil 5). Hemen şunu hatırlatalım R harfi Radius (Yarıçap) kelimesinin baş harfidir ve yarıçap sembolüdür.
  3. Ortadaki çapı 60 olan daireyle uçlardaki çapı 36 olan dairelere Şekil 6’ da görüldüğü gibi dıştan teğet doğrular çizilir. Bu uygulamada öğretmek istediğimiz husus teğet çizimidir. Elde çizim yapanlar pratik olarak cetvelle dairelerin dış noktalarını hizalayarak  teğet doğruları çizerler. Çizim programı kullananlar teğet yakalama modlarıyla teğet doğruları kolay ve hassas bir şekilde çizerler.

 
              Şekil 5:Daire çizimleri                           Şekil 6:Teğet doğrular

  4. R24 yayı çizildikten sonra doğruların fazla kısımlarıyla dış dairelerin fazla kısımları silinir ve teğet çizimi tamamlanır (Şekil 7). Ön görünüş ölçülendirilerek kullanılır hale getirilir  (Şekil 8). Dikkat ettiyseniz kırmızı renkli iki kısa çizgi bulunmaktadır. R24 yayıyla birleştirilen doğruların uzantılarının daireye teğet olduğunu göstermek için ince çizgiyle çizilmiştir. 

 
         Şekil 7:Teğet doğru çizimleri             Şekil 8:Ön görünüşün bitmiş durumu

  2.YAN GÖRÜNÜŞ’ ün ÇİZİMİ
  Şekil 3’ de izometrik perspektif resmi verilen parçanın yan görünüşünü çizmek için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:
  1. Yan görünüş ön görünüşün sağ tarafına ve aynı hizaya çizilir. Şekil 9’ da görüldüğü gibi yatay eksen çizgileri çizilir. Referans olmak üzere dik bir doğru çizilir.
  2. 6 numaralı silindirik yüzey yan görünüşte dikdörtgen şeklinde görünür (Şekil 10)

  
                  Şekil 9:Yan görünüş için eksenler                              Şekil 10:Silindirik yüzey

  3. 4 ve 5 numaralı yüzeyler  aynı genişlikte olup teğet yüzeylerdir. Teğet yüzey olduklarından dolayı kenar meydana gelmez ve tek yüzeymiş gibi dikdörtgen şeklinde görünürler. 4 numaralı yüzey 6 numaralı yüzeyle de teğettir. 4 numaralı yüzeyin bittiği yer ön görünüş üzerindeki teğet noktasının hizasındadır ve yeri taşıma çizgisiyle bulunur (Şekil 11).


                                    Şekil 11: Teğet yüzeylerin görünümü

  4. 7 numaralı yüzey 4 numaralı yüzeyle aynı genişlikte olup 6 numaralı yüzeyle teğettir. Teğet yüzey olduklarından dolayı kenar meydana gelmez ve tek yüzeymiş gibi dikdörtgen şeklinde görünürler. 7 numaralı yüzeyin bittiği yer ön görünüşdeki teğet noktasının hizasındadır ve yeri taşıma çizgisiyle bulunur (Şekil 12).

 
                   Şekil 12:Teğet yüzeyler                               Şekil 13:Ön ve yan görünüşler

  5. Delikler yan görünüş de görünmediklerinden kesik çizgiyle çizilirler. Taşıma çizgileri silinir ve yan görünüş çizimi tamamlanır (Şekil 13). Her iki görünüş ölçülendirilir ve kullanılır hale getirilirler (Şekil 14).  Hemen şunu hatırlatalım. Ön görünüşde uzunluk ve yükseklik, yan görünüşde genişlik ve yükseklik boyut ölçüleri girilir.


                          Şekil 14:Ölçülendirilmiş görünüşler

 

SPONSORLAR