6. BÖLÜM : Görünüş Çıkarma Uygulamaları
UYGULAMALAR-3
  1. UYGULAMA
  Şekil 1’ de eğik perspektif resmi verilen silindirik parçanın görünüşlerini çizmek için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:


                    Şekil 1:Görünüşleri çizilecek silindirik parça

  1. Parçanın ana gövdesi silindirik kısımlardan oluşmaktadır. Ön görünüş dikdörtgen şeklinde yan görünüşü dairesel olur. Çevrede altı delik ve kama kanalı bulunmaktadır.
  2. Şekil 2’ de görüldüğü gibi bakış yönüne göre ön görünüş ve yan görünüş yerine lokal görünüş çizilmiştir. Ön görünüş yarım kesit olarak çizilmiştir ve taranmıştır. Simetrik parçaların tek görünüşlerinde tam kesit ve yarım kesit alındığında kesit düzlemi gösterilmez.
  3. Bu parçanın yan görünüş çizimine gerek görülmemiştir. Kama kanalının şekli ve  ölçüleriyle deliklerin yerlerini belirlemek için yan görünüş yerine lokal görünüş çizilmiştir. Lokal görünüşlerde sadece belirtilmek istenen kısımlar çizilir. Teknik Resim kuralına göre dairesel kısımlara eksen çizgisi çizilir.


                                           Şekil 2:Ön ve lokal görünüşler

  4. Ön görünüşdeki 105 ve 58 çap ölçülerinde ölçü çizgisi yarım olarak alınmıştır. Kesit alınan yerdeki kısmın şekli ve ölçüsü kesit alınmayan yerde aynı ise bu şekilde ölçülendirme yapılır. Ölçü çizgisinin uzunluğu parçanın simetri eksenini bir miktar geçmelidir. Ölçülendirmede tam ölçü yazılır.
  5. Lokal görünüşdeki kama kanalı 33 ölçülendirmesine dikkat ediniz. Yanlış anlamayı önlemek için bakış doğrultusu da alınabilir.
  6.Teknik Resim kurallarına göre görünüşlerde görünen kenarlar sürekli kalın çizgiyle, eksen çizgileri noktalı kesik çizgiyle çizilirler. Biz uygulamalarımızda kalın çizgiler için 0.5 mm kalınlığı, noktalı kesik çizgiler için 0.20 mm kalınlığı tercih ediyoruz.

  2.UYGULAMA
  Şekil 3’ de eğik perspektif resmi verilen parçanın görünüşlerini çizmek için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:


       Şekil 3:Görünüşü çıkarılacak parça

  1. Şekil 4’ de görüldüğü gibi ön görünüş bakış yönüne göre çizilir. Ön görünüşte 1 ve 2 numaralı yüzeyler görünür. 2 numaralı yüzey tabanı yarım daire olan silindirik bir yüzeydir ve 1 numaralı düz yüzeyle teğet halindedir. Teğet yüzeylerin birleşme yerlerinde keskin kenar oluşmadığı için kenar çizgisi çizilmez. İki yüzey tek yüzeymiş gibi görünür. 


                          Şekil 4:Ön ve sol yan görünüşler

  2. 3 numaralı yüzeyler iç kısımdaki kanalın yüzeyleridir. Ön görünüşde görünmezler. Kanalın uçlarında yarım daireler bulunduğundan eksenleri çizilir. En tepedeki kenarlar kesik çizgiyle belirtilirler.
  3. Bu parçanın sol yanından bakıldığında  4, 5 ve 6 numaralı yüzeyler görünür ve ön görünüşün sağ tarafına çizilir. Bu görünüşde uçları yarım daire olan bir kanal vardır. Yarım dairelerin uçlarını birleştiren  teğet doğrular vardır.
  4.Teğet çizimleri makinecilikte çok önemli bir yer tutar. Teğet çizimlerinde aşağıdaki sıra takip edilir:
   ♦ Önce daire ve yaylar için yatay ve dikey eksenler çizilir.
  
♦ Eksenlerin kesim yerleri merkez kabul edilerek yaylar tam daire olarak çizilirler.
  
 Bu dairelere teğet doğrular çizilir. Elde çizim yapanlar için teğet çiziminin pratik olanı şudur: Cetvel dairelere teğet olacak şekilde hizalanır ve çizgi çizilir. AutoCAD gibi çizim programları teğet noktalarından otomatik yakalayarak teğet doğruların çizimini kolayca yapmaktadır.
  
 Teğet doğrular çizildikten sonra dairelerin fazla kısımları silinir ve teğet yaya dönüştürülür. Teğet doğru ve yaylar köşe meydana getirmez. Köşe varsa teğet değildir.
  5. Ön görünüşde 8 ve 9 ölçülerinde oklardan birinin yerine kalın nokta konulmuştur. Bu uygulama yer dar olduğunda kullanılır.

  3.UYGULAMA
  Şekil 5’ de izometrik perspektif resmi verilen parçanın görünüşlerini çizmek için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:

 
     Şekil 5:Görünüşleri çıkarılacak parça                   Şekil 6:Ön ve üst görünüş

  1. Şekil 6’ da görüldüğü gibi ön görünüş bakış yönüne göre çizilir. Ön görünüşte 1, 2 ve 3 numaralı yüzeyler görünür. 2 numaralı yüzey tabanı yarım daire olan silindirik bir yüzeydir ve 1 numaralı düz yüzeyle teğet halindedir. Teğet yüzeylerin birleşme yerlerinde keskin kenar oluşmadığı için kenar çizgisi çizilmez. İki yüzey tek yüzeymiş gibi görünür.
  2. 3 numaralı yüzeyde bir yarım daire ve bir daire vardır. Bundan dolayı yatay ve dikey eksenler çizilir. Ayrıca 9 mm kalınlık olan kısımda görünmeyen dairesel kısım dikdörtgen şeklinde görünür ve kesik çizgiyle belirtilir. Görünmeyen kısmın tabanı daire olduğundan eksen çizgisi çizilir.
  3. Üst görünüş parçanın üstünden bakılıp  ön görünüşün altına çizilir. Üst görünüşte 5 ve 6 numaralı yüzeyler görünür.
  4. 5 numaralı yüzey tabanı yarım daire olan silindirik bir yüzeydir ve dikdörtgen şeklinde görünür. Görünmeyen silindirik kısım dikdörtgen şeklinde görünür ve kesik çizgiyle belirtilir. Görünmeyen kısmın tabanı daire olduğundan eksen çizgisi çizilir. Burada da bir yarım daire ve bir daire vardır. Bundan dolayı yatay ve dikey eksenler çizilir.

 

SPONSORLAR