/
/
/
V-RAY DOME CAMERA (V-Ray Yarım Küre Kamera)
V-RAY DOME CAMERA (V-Ray Yarım Küre Kamera)
   V-RAY DOME CAMERA (V-Ray Yarım Küre Kamera)
    1.DOME CAMERA YERLEŞTİRME
    Dome Camera, objeleri bir küre içindeymiş gibi gösterir. Bir diğer ifadeyle balık gözü kamera diye de isimlendirilmektedir. Objeler önden arka tarafa doğru konikleşerek gösterilir. Kameranın hedef kısmı yoktur.
    Dome Camera ile işlem yapmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Objeler ekrana yerleştirilir
(Şekil 1).
    2. Create  ► Cameras  ►Vray ► Object Type ►VRay Dome Camera yoluyla kamera komutuna ulaşılır.

 
                                               Şekil 1:Objeler                                                                

    3. Kameranın kaynağı için Front ekranında uygun bir yere tıklanır ve kamera Front ekranına dik yerleşir (Şekil 2).
    4. Kamera Top, Front ve Left ekranlarında Move  komutuyla istenilen yere taşınır Rotate  komutuyla döndürülür.

                       Şekil 2:Objeler ve kamera

    5. Perspective ekranı aktif yapılır ve C harfine basılarak kamera görüntüsüne geçilir. Kamera hareket ettirildiğinde görüntüler kamera ekranından izlenir (Şekil 3). Kamera yeniden ayarlandıktan sonra Şekil 4’ deki görüntü elde edildi.

 
         Şekil 3:Dome kamera görüntüsü                           Şekil 4:Başka bir görüntü

    2.DOME CAMERA AYARLARI
    Dome kamera ayarları için önce kamera seçilir. Modify düğmesine tıklanır. Ekranın sağ tarafına parametreler yerleşir. FOV kısmına sayı değerleri girilerek görüntü uzaklaştırılıp yakınlaştırılır.

  

SPONSORLAR