/
/
/
V-RAY PHYSICAL CAMERA (V-Ray Fiziksel Kamera)
V-RAY PHYSICAL CAMERA (V-Ray Fiziksel Kamera)
   V-RAY PHYSICAL CAMERA (V-Ray Fiziksel Kamera)
    1.TANITIMI ve YERLEŞTİRİLMESİ 
    Yapı olarak profesyonel fotoğraf makinesine benzer. Üzerindeki tüm manuel ayarlar gerçek fotoğraf makinesinde olduğu gibidir.  Işığı pozlandırmak için gerekli ayarlamaları barındırır. Komuta aşağıdaki yoldan girilir:
    ♦ Create Cameras Vray Object Type VRay Physical Camera
    Kameranın kaynağı için Top ekranında uygun bir yere tıklanır. Hedef  kısmı için  Mouse sürüklenerek istenilen yerde bırakılır ve tekrar tıklanır
(Şekil 1).  Perspective ekranı aktif yapılır ve C harfine basılarak kamera görüntüsüne geçilir (Şekil 2).

 
               Şekil 1:VRay kamera                                               Şekil  2:Kamera ekranı

    Kameranın kaynağı ve hedef kısımları Top, Front, Left ekranlarında ayrı ayrı Move komutuyla taşınarak uygun konuma getirilir. Uygun konum kullanıcılara göre değişir ve sonucu Perspective yani kamera ekranından takip edilir. Front ekranında kameranın kaynağını biraz yukarı taşıdık ve Şekil 3’ deki  görüntü meydana geldi. Şekil 4’ de  Camera  ekran görüntüsü görülmektedir.

  
        Şekil  3:Kameranın görüntüsü                    Şekil 4:Kamera  ekran  görüntüsü

    2.V-RAY PHYSICAL CAMERA  AYARLARI
    VRay Physical Camera ekrana yerleştirildikten sonra kaynak kısmı seçilir. Ekranın sağ tarafına  Basic Parameters  (Temel Parametreler)  yerleşir.  Kamera ayarları buradan yapılır  (Şekil 5). 
    1.Type kısmından kamera tipi seçilir.
       ♦ Still Cam 
(Sabit Kamera) tipi seçilirse normal bir fotoğraf makinesini temsil eder. Çekimler düzdür.
       ♦ Movie Cam
(Hareketli Kamera)  tipi seçilirse hareketli ve  bir fotoğraf makinesini temsil eder. Çekimler daireseldir.
       ♦ Video Cam
(Hareketli Kamera)  tipi seçilirse video kamerasını temsil eder ve video çekimleri yapar.
    2.Targeted  onay kutusu işaretlenirse kameranın hedef kısmı ekranda görünür.  
    3. Film Gate 
(Film Ölçüsü)  kısmına filmin milimetre cinsinden yatay ölçü değeri girilir. Genellikle 35 mm  standardında kullanılır.

  
                                 Şekil  5:Temel parametreler                                                          

    4. Focal Length (Odak Uzaklığı)  kısmına  milimetre cinsinden kameranın odak uzaklığı değeri girilir.  Normal değeri 40 mm’ dir. Sayı büyüdükçe ekran yakınlaşır ve resim büyük görünür. Sayı küçüldükçe ekran uzaklaşır ve resim küçük görünür (Şekil  6).


                       Şekil 6:”Focal Length” 20 iken görünüm

     5.  Zoom Factor (Zum Katsayısı)  kısmına  kamerayı yerinden oynatmadan 1’ den büyük sayı girilirse resim yakınlaşır ve büyür. 1’ den küçük sayı girilirse resim uzaklaşır ve küçülür. Şekil 7’ de katsayı değeri 2 verildiğinde oluşan görüntü görülmektedir.

     
                 Şekil  7:Büyütülmüş ve yakınlaştırılmış görüntü                                      

    6. F-number (Diyafram sayısı)  kısmına diyafram değeri girilir. Değer yükseldikçe objektiften giren ışık miktarı azalır bundan dolayı sahne kararır. Değer düşük tutulursa daha fazla aydınlık bir sonuç elde edilir. Normal değer 8’ dir. Sonuç Render alındığında görünür. Şekil 8’ de F-number değeri 2 verildiğinde alınan Render görüntüsü görülmektedir. Şekil 9’ da  F-number değeri 1 verildiğinde alınan Render görüntüsü görülmektedir.


              Şekil  8:F-number  2 iken görüntü

    7. Distortion (Şeklini Değiştirme) kısmına değer girilirse kamera lensinde deformasyon olur. Render alındığında balıkgözü, geniş açı etkileri buradan verilir. Normal değer 0dır.
    8. Distortion type
(Şeklini Değiştirme Tipi) kısmından deformasyon tipi seçilir. Cubic (Küp) ve Quadratic (Dörtgen) tiplerinden biri seçilir.

 
                 Şekil  9: F-number 1 iken görüntü                                                       

    9. Vertical shift (Dikey değişim) kısmına değer girildiğinde kamera açıları değişir ve ekrandaki şekil dikey olarak deforme olur (Şekil 10). Normal değer 0dır.
    10. Guess vertical shift
(Dikey değişimi düzelt) düğmesine tıklanırsa kamera açılarından kaynaklanan deformasyonları düzeltmeye yarar. Üzerine bir kez tıklandığında seçili olan kamera için en doğru değeri otomatik olarak ayarlar.


                                 Şekil 10:Dikey deformasyon

    11. Specify focus  (Odağı Belirle) onay kutusu işaretlenirse kameranın odak uzaklığı, kameranın hedef mesafesinden farklı belirlenir.
    12. Focus  distance
(Odak Uzaklığı) kısmına değerler yazarak odak uzaklığı ayarlanır.
    13.Exposure
(Işık Patlaması) onay kutusu işaretlenirse f-number ve shutter speed araçları kullanılabilir.
    14. Vignetting
(Azalma)  onay kutusu işaretlenirse ışığın her yerde aynı olması sağlanır. Dünyada fotoğraf çekildiğinde  asla homojen bir poz elde edilemez. Işık görüntünün merkezinden kenarlarına doğru alınır. Sonuç olarak kenarlara doğru bir kararma etkisi meydana gelir. Bundan dolayı vignetting özelliği vray physical camera ile gerçek bir fotoğraftaki bu etkiyi yakalamanızı sağlar. Normal değer 1’ dir.
    15. White balance
(Beyaz Ayarı) kısmı sahne çıktısı ile ilgili önemli ayarlardan biridir. Işık girilen renk doğrultusunda filtrelenir. Custom Balance kısmındaki renk kutusuna tıklanarak beyaz yerine sarı tonlarında bir renk atanır. Bu sayede güneş ışıkları filitrelenebilir.
    16. Shutter Speed
(Poz Süresi). Uzun süre pozlama "aydınlık" kısa süreli pozlama "karanlık" sonuç verir. Büyük değer girildiğinde sahne kararırken, küçük değerlerde aydınlanacaktır.
    17. Film speed (ISO)
(Film Hızı) düşük değerlerde sahne kararır, yüksek değerlerde aydınlanır. Fotoğrafçılıkta, filmin ışığa duyarlılığını belirleyen ölçü birimidir. Normal değer 100’ dür.

    3.V-RAY PHYSICAL CAMERA  İÇİN RENDER AYARLARI
    1. Render ayarlarında Color mapping menüsünde renk koyuluğu veya açıklığı ayarlanır. Exponential, özellikle renk değişimi üzerinde belirgin etki yapar.  Dış mekan için genellikle HSV exponential,  tercih edilir.
    2. Irradiance map menüsünde render kalitesi olarak Medium tercih edilir.
    3. Light  cache  menüsünde Subdivis değeri 850  tercih edilir. 

   

SPONSORLAR