/
/
/
V-RAY RENDER SETUP GENEL AYARLARI-3
V-RAY RENDER SETUP GENEL AYARLARI-3
   V-RAY RENDER SETUP GENEL AYARLARI-3
    4.SETTINGS (Ayarlar) SEKMESİ
    A.DMC SAMPLER MENÜSÜ
    DMC
(Deterministic Monte Carlo), çalışmalardaki bulanıklığı ayarlamak için kullanılan bir örnekleme metodudur. Buradaki ayarlardan adaptive amount miktarı azaltılırsa en ince detaylar bile görülebilir. DMC Sampler menüsünde (Şekil 1) aşağıdaki ayarlar yapılır:


                              Şekil 1:”DMC Sampler” menüsü

    1. Adaptive amount kısmına değerler girilerek fazla ışık almayan yerlerdeki bulanıklığı ayarlar. 0-1 arası değerler verilir. Düşük değerler iyi sonuç verir. Default değer 0,85’ dir.
    2. Noise threshold kısmına değerler girilerek Render işlemlerindeki görüntü kalitesi ayarlanır. Düşük değerler iyi sonuç verir. Default değer 0,01’ dir. 0,005’ den daha düşük değer verilmemelidir.
    3. Min samples kısmına en düşük örnekleme sayısı girilir. Default değer 8’ dir.
    4. Global subdivs multiplier kısmına Render sırasında her yerde kullanılacak katsayı değeri girilir. Yüksek değerler kaliteyi artırır. Default değer  1’ dir.

    B.DEFAULT DISPLACEMENT MENÜSÜ

    Bu menü VRayDisplacementMod değiştirici komutuna ihtiyaç duymadan değişen malzemelerle objenin değişmesini kontrol eder
(Şekil 2).


                     Şekil 2:”Default displacement” menüsü

    1. Override Max’s onay kutusu işaretlenirse V-Ray  malzemeleri üçgenlere bölerek Render yapar. Onay kutusu işareti kaldırılırsa standart 3ds Max proğramının Render’ ı yapılır.
    2. Edge length kısmına üçgenlerin bir kenar uzunluğu girilir.
    3. Max subdivs kısmına üçgenlerin sayısı girilir.
    4. Amount kısmına ölçekleme katsayısı girilir. Normal değer  1’ dir.


                                           Şekil 3”System” menüsü

    C.SYSTEM MENÜSÜ 
   
Bu menüde (Şekil 3) daha önce anlatılmış olan tüm Render operasyonlarına bağlı olarak değişik ayarlar yapılır. Burada sahnedeki obje ve ışıklara ait ayarlamalar yapılabilir. Programın default ayarları yeterlidir.

 

SPONSORLAR