/
/
/
3 BOYUT DİZİ KOPYALAMA (3d Array)
3 BOYUT DİZİ KOPYALAMA (3d Array)
  3D ARRAY (3 Boyut Dizi Kopyalama)
   1.TANITIM
    3D Array komutuyla  3 boyutlu düzlemde  dikdörtgensel ve dairesel olarak istenilen sayıda  bir  defada eşit aralıklı dizi  halinde kopyalama  yapılır.  Objeler  bir  adet çizilir, 3DArray komutu ile çok sayıda  kopyası bir defada çıkartılır. Hemen hatırlatalım SW ısometric görünüm çeşidi seçilerek ekran izometrik konuma getirilir.
    Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Klavyeden  3DARRAY  veya 3A yazılıp Enter
 tuşuna basılır.
       Command:3A

     Modify Menu ►3d Operations  ► 3darray
       (Düzenleme Menüsü  ► 3D Operasyonlar  ►3D Kopyalama)
    
  Modelin Toolbar  ► 3darray
       (Modelleme Araç Çubuğu  ►3D Kopyalama)

   2. 3 YÖNDE RECTANGULAR (Dikdörtgensel) KOPYALAMA
    Komutun  default seçeneğidir. Önceden çizilmiş 3 boyutlu resimleri X ve Y eksenleri yönlerinde sıra ve kolon halinde verilen sayı kadar kopyalama yapar. Level (Seviye) sayısı 2 veya daha fazla verilirse Z ekseni yönünde kopyalama yapılır. Kopyalanacak obje için Box komutuyla uzunluğu 40 mm, genişliği 20 mm ve yüksekliği 10 mm olan bir kutu çizelim.  
    Dikdörtgensel dizi kopyalama için işlem sırası:
    1. 3d Array komutu çalıştırılır.
        Command:3A

    2. Kopyalanacak obje seçilir. Seçmeyi bitirmek için Enter   tuşuna basılır
(Şekil 1).
        Select objects: P1                   (Kopyalanacak objeleri seçiniz)
        Select objects:
                    (Komuta devam etmek için)
    3. Kopyalama tipi seçilir. Burada Rectangular (Dikdörtgensel) tipi seçilidir. Seçimi aktif yapmak için Enter 
 tuşuna basılır.
        Enter the type of array [Rectangular/Polar] :R
         (Dikdörtgensel seçeneği)
        (Kopyalama tipini giriniz [Dikdörtgensel/Açısal] )

   
            Şekil  1                           Şekil 2:Üç yönde dikdörtgensel kopyalama

    4. Sıra, kolon, seviye sayıları girilir ve Enter  tuşuna basılır.
        Enter the number of rows (-----) <1>:5
       (Sıra sayısını giriniz-X eksenine paralel )
        Enter the number of columns (||||) <1>:6   (Kolon sayısını giriniz-Y eksenine paralel)
        Enter the number of levels (-----) <1>:4      (Seviye sayısını giriniz-Z eksenine paralel)
    5. Sıra, kolon, seviyeler arasındaki uzaklık ölçü değerleri girilir ve Enter  tuşuna basılır. Ölçüler daima sol alt köşelerden alınır
(Şekil 2).
        Specify the distance between rows (----):25       (Sıralar arasındaki ölçüyü giriniz
        Specify the distance between columns (||||):45 (Kolonlar arasındaki ölçüyü  griniz)
        Specify the distance between levels (...) : 15      (Seviyeler arasındaki ölçüyü griniz)
      Not: Sıra, kolon, seviyeler arasındaki uzaklık ölçü değerleri için objenin kendi ölçüleri girilirse hiç boşluk görünmez.

   3.2 YÖNDE RECTANGULAR (Dikdörtgensel) KOPYALAMA
    Her zaman 3 yönde kopyalama gerekmeyebilir. Bazen 2 yönde kopyalama gerekebilir. Biz burada kolon ve seviyeyi dikkate alarak işlem yapacağız. İşlem sırası aşağıdaki gibidir:
    1. 3d Array komutu çalıştırılır.
        Command:3A

    2. Kopyalanacak obje seçilir. Seçmeyi bitirmek için Enter   tuşuna basılır
(Şekil  3).
        Select objects: P1                   (Kopyalanacak objeleri seçiniz)
        Select objects:
                   (Komuta devam etmek için)

    
     Şekil  3                      Şekil 4:İki sıralı kopyalama                   Şekil 5:Örnek

    3. Kopyalama tipi seçilir. Burada Rectangular (Dikdörtgensel) tipi seçilidir. Seçimi aktif yapmak için Enter   tuşuna basılır.
        Enter the type of array [Rectangular/Polar] :R
        (Dikdörtgensel seçeneği)
        (Kopyalama tipini giriniz [Dikdörtgensel/Açısal] )
    4. Sıra, kolon, seviye sayıları girilir ve Enter   tuşuna basılır.
        Enter the number of rows (----) <1>:1
       (Sıra sayısını giriniz-X eksenine paralel )
        Enter the number of columns (||||) <1>:6
   (Kolon sayısını giriniz-Y eksenine paralel)
        Enter the number of levels (---) <1>:5
     (Seviye sayısını giriniz-Z eksenine paralel)
    5. Sıra, kolon, seviyeler arasındaki uzaklık ölçü değerleri girilir ve Enter 
 tuşuna basılır. Ölçüler daima sol alt köşelerden alınır
(Şekil 4). Şekil 5’ de sıra ve seviye yönlerinde oluşturulmuş örnek görülmektedir.
        Specify the distance between columns (||||):110
 (Kolonlar arasındaki ölçüyü  griniz)
        Specify the distance between levels (...) : 60
     (Seviyeler arasındaki ölçüyü griniz)

   4.POLAR (Dairesel) KOPYALAMA
    Seçilmiş 3 boyut resmi bir döndürme ekseni etrafında istenilen sayıda, belirtilen açı içine eşit aralıklı kopyalama yapar. Döndürme ekseninin iki ucu dikkatli seçilmelidir. Rotate arrayed objects ? [Yes/No] :  mesajına (Y) evet ile cevap verilirse obje merkeze göre döndürülerek yerleştirilir. İşlem sırası aşağıdaki gibidir:
    1. 3d Array komutu çalıştırılır.
        Command:3A

    2. Dairesel kopyalanacak obje veya objeler seçilir. Seçme işlemini bitirmek için Enter   tuşuna basılır
(Şekil 6).
       Select objects: P1                   (Kopyalanacak objeleri seçiniz)
       Select objects:
                   (Komuta devam etmek için)
    3. Dairesel kopyalama Polar seçeneğiyle yapılır. Klavyeden P yazılıp Enter
 tuşuna basılır.
       Enter the type of array [Rectangular/Polar] :P
    (Açısal seçeneği)
    4. Dairesel kopyalamada kopya sayısı girilir ve Enter
  tuşuna basılır.
       Enter the number of  items in the array :5
                 
    5. Dairesel kopyalamada açı değeri girilir ve Enter
  tuşuna basılır. Default açı değeri 360 derecedir.
      Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>:
           (Doldurulacak açıyı belirleyiniz)
    6. Dairesel kopyalama yapılırken objenin eksene göre döndürülmesi için Yes seçeneği kullanılır. Bunun için Enter É  tuşuna basmak yeterlidir.
        Rotate arrayed objects ? [Yes/No] :
     (Evet seçeneği)
        (Objeler merkeze göre döndürülsünmü? [Evet/Hayır] )

     7. Döndürme ekseninin birinci ve ikinci uçları sırayla seçilir
(Şekil  7).
        Specify center point of array:P2           (Array’ın merkezini belirleyin)                    
        Specify second point on axis of rotation:P3 
        (Döndürme ekseni üzerinde ikinci noktayı belirleyin)


     
     Şekil  6:Kopyalanacak obje         Şekil 7:Dairesel kopyalama   

    8. Dairesel kopyalanan objeler Subtract komutuyla ana objeden çıkarılırlar. Eksen silinir. Sonuç Şekil  8’ deki gibi olur.   


        Şekil  8:Sonuç

 

SPONSORLAR