/
/
/
3D SİMETRİ ALMA (Mirror 3d)
3D SİMETRİ ALMA (Mirror 3d)
  MIRROR3D (3 Boyut Simetrik Alma)

   1.TANITIM
    3d Mirror, üç boyutlu objelerin bir düzleme göre simetriğini almak için kullanılan bir komuttur. Komuta  aşağıdaki yerlerden girilir:
    ♦ Klavyeden  MIRROR3D  yazılıp Enter
 tuşuna basılır.
       Command:MIRROR3D

    ♦ Modify Menu ► 3d Operations  3d Mirror
       (Düzenleme Menüsü  3D Operasyonlar 3D Simetri)
    ♦ Ribbon 
Home Tab Modify Panel Mirror3d
       (Komut Şeridi
Home Sekmesi  Modify Paneli 3 Boyut Simetri)

   2. 3 NOKTA (3 Points) YÖNTEMİNE GÖRE SİMETRİ ALMA
    3 nokta yöntemi default yöntemdir. 3 noktadan bir düzlem meydana gelir. Bundan dolayı simetri düzlemi 3 nokta ile belirtilmektedir. Çizimin hassas olması için nokta yakalama modları kullanılmalıdır. İşlem sırası:
    1. 3d Mirror komutu çalıştırılır.
        Command: MIRROR3D

    2. Simetriği alınacak obje veya objeler seçilir. Seçme işlemini bitirmek için Enter   tuşuna basılır
(Şekil 1).
        Select objects: P1                   (Kopyalanacak objeleri seçiniz)
        Select objects:                    (Komuta devam etmek için)
    3. 3 nokta seçeneğini kullanabilmek için klavyeden 3 yazılıp Enter  tuşuna basılır.
        Specify first point of mirror plane (3 points) or  […./3points] <3 points>:3

        (Simetri düzleminin birinci noktasını belirleyin (…./3nokta] <3 nokta>):3 nokta seçeneği
    4. Sırayla düzlemi meydana getirecek 3 nokta seçilir.
        Specify first point of mirror plane:P2

         (Simetri düzleminin birinci noktasını belirleyin
         Specify second point on mirror plane:P3
         (Simetri düzlemi üzerinde ikinci noktayı belirleyin)
         Specify third point on mirror plane:P4      
         
(Simetri düzlemi üzerinde üçüncü noktayı belirleyin) kaynak objenin silinip silinmeyeceği sorulur. No
(Hayır) seçilirse kaynak obje silinmez. Yes (Evet) seçilirse kaynak obje silinir. Default seçenek No’ dır.
    
Şekil 2’  de simetri alma işlemi görülmektedir. İstenildiğinde Union komutu kullanılarak parçalar birleştirilir ve bir bütün haline getirilirler.
        Delete source objects? [Yes/No] : N

        (Kaynak objeler silinsin mi? [Evet/Hayır])

    
       Şekil  1:Simetri objesi            Şekil 2: Üç noktaya göre simetri

    3. XY, YZ, ZX  DÜZLEMLERİNE GÖRE SİMETRİ ALMA
     Komut uygulanmadan önce  UCS (Kullanıcı Koordinat Sistemi)  şeklin uygun yerine taşınır. Düzlemlere göre simetri almak için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. 3d Mirror komutu çalıştırılır.
         Command: MIRROR3D

     2. Simetriği alınacak obje veya objeler seçilir. Seçme işlemini bitirmek için Enter   tuşuna basılır.
         Select objects: P1                   (Kopyalanacak objeleri seçiniz)

         Select objects:                     (Komuta devam etmek için)
     3. XY, YZ, ZX düzlemlerinden hangisi kullanılacaksa klavyeden yazılıp Enter  tuşuna basılır. Tüm düzlemlerin kullanım şekli aynıdır. Burada ZX düzlemini seçildi
(Şekil 3).
         Specify first point of mirror plane (3 points) or  […/XY/YZ/ZX/ …] <3 points>:XY
         (Simetri düzleminin birinci noktasını belirleyin (3 nokta) veya [… /XY/YZ/ZX/…] <3 nokta>):XY düzlemi

           
            Şekil  3:Obje ve UCS           Şekil  4:Simetri işlemi          Şekil 5:Birleştirme

    4. XY düzlemi üzerinde bir nokta belirlemek için 0,0,0 yazılıp Enter  tuşuna basılır veya <0,0,0> ifadesini kabul etmek için Enter  tuşuna basılır
        Specify  point on XY:<0,0,0>0,0,0
 (Düzlem üzerinde nokta belirleyin)
    5. Son mesajda kaynak objenin silinip silinmeyeceği sorulur. No seçilirse kaynak obje silinmez. Yes seçilirse kaynak obje silinir. Default seçenek No’ dır.
Şekil 4’  de simetri alma işlemi görülmektedir.
      Delete source objects? [Yes/No] : 

      (Kaynak objeler silinsin mi? [Evet/Hayır])
    6. İstenildiğinde Union (Birleştir) komutu kullanılarak parçalar birleştirilir ve bir bütün haline getirilirler
(Şekil 5)
    Önemli Not: Simetri alma işleminden sonra parçalar arasında boşluk istenilirse Move komutuyla aynı hizada taşınmalıdır. Aynı hizada taşınması için Orthomode düğmesi kapalıysa açık olmadır. Bunun için düğme üzerine tıklanır veya klavyeden F8 tuşuna basılır.

 

SPONSORLAR