/
/
/
3 BOYUT HİZALAMA (3D Align)
3 BOYUT HİZALAMA (3D Align)
   3DALIGN (3 Boyut Hizalama)
   1.TANITIM
    3dalign komutu, 3 boyutlu iki objeyi hizalamak için kullanılan bir komuttur. Hizalamanın hassas olması için Nokta Yakalama Modları kullanılmalıdır.
    Komuta aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
    ♦ Klavyeden  3DALIGN  veya 3AL yazılıp Enter
 tuşuna basılır.
       Command:3AL

    ♦ Modify Menu ►3d Operations3D Align
         (Düzenleme Menüsü
3D Operasyonlar 3D Hizalama)
    
 Modeling Toolbar 3D Align
          (Modelleme Araç Çubuğu 3D Hizalama)
    
  Ribbon Home Tab Modify Panel 3D Align
         (Komut Şeridi
Home Sekmesi Modify Paneli 3 Boyut Hizalama)

   
2.BİR NOKTADAN HİZALAMA
    Bir noktadan hizalamada hizalanacak obje ile hedef objeden birer nokta seçilir. Bir noktadan hizalamak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. 3D Align komutu çalıştırılır.
        Command:3AL

    2. Hizalanacak obje seçilir. Biz burada takozu seçtik. Seçme işlemini bitirmek için Enter  tuşuna basılır.
        Select objects: P1                   (Hizalanacak objeleri seçiniz)
        Select objects:
                    (Komuta devam etmek için)
    3. Hizalanacak objenin birinci noktası tıklanarak seçilir.  Komuta devam etmek için Enter
 tuşuna basılır.
        Specify base point or [Copy]:P2                (Temel noktayı belirtiniz veya [Kopya])
        Specify second point or [Continue] :
    (Komuta devam etmek için)
    4. Kendisine hizalanacak hedef objenin birinci noktası tıklanarak seçilir. İmleç doğru tarafa yönlendirilir. Komuta devam edip işlemi bitirmek için Enter 
 tuşuna basılır
(Şekil 1).
       Specify first destination point:P3                         (Hedef birinci noktayı belirtiniz)
       Specify second destination point or [eXit] :
  (Komutu sonuçlandırmak için)   


                                             Şekil 1: Bir noktadan hizalama

   3.İKİ NOKTADAN HİZALAMA
   3D Align komutu çalıştırıldıktan sonra, önce hizalanacak obje üzerinde 2 nokta seçilir. Daha sonra hedef obje üzerinde 2  hedef nokta seçilir. Copy seçeneği kullanılırsa hizalanan kaynak obje yerinde kalır ve kopyası hizalanır.
     İki noktadan hizalamak için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. 3D Align komutu çalıştırılır.
        Command:3AL

     2. Hizalanacak obje seçilir. Biz burada takozu seçtik. Seçme işlemini bitirmek için Enter  tuşuna basılır.
        Select objects: P1                   (Hizalanacak objeleri seçiniz)
        Select objects:
                    (Komuta devam etmek için)
     3. Hizalanacak objenin birinci ve ikinci noktaları tıklanarak seçilir.  Komuta devam etmek için Enter 
 tuşuna basılır.
        Specify base point or [Copy]:P2                 (Temel noktayı belirtiniz veya [Kopya])
        Specify second point or [Continue] : P3    (İkinci noktayı belirtiniz veya [Devam])
        Specify third point or [Continue] :
        (Komuta devam etmek için)
     4. Kendisine hizalanacak hedef objenin birinci ve ikinci noktaları tıklanarak seçilir.  Komuta devam edip işlemi bitirmek için Enter 
tuşuna basılır
(Şekil 2).
        Specify first destination point:P4                           (Hedef birinci noktayı belirtiniz)
        Specify second destination point or [eXit] : P5      
        (Hedef İkinci noktayı belirtiniz veya [Çıkış] )
        Specify third destination point or [eXit] :
          (Komutu sonuçlandırmak için)   


                                Şekil 2:İki noktadan hizalama

   4.ÜÇ NOKTADAN HİZALAMA
    3D Align komutu çalıştırıldıktan sonra, önce hizalanacak obje seçilir. Hizalanacak üç kaynak nokta seçildikten sonra hemen ardından hedef obje üzerinde üç nokta seçilir.
    İşlem sırası aşağıdaki gibidir:
    1. 3D Align komutu çalıştırılır.
        Command:3AL

    2. Hizalanacak obje seçilir. Seçme işlemini bitirmek için Enter   tuşuna basılır.
        Select objects: P1                   (Hizalanacak objeleri seçiniz)
        Select objects:
                    (Komuta devam etmek için)
    3. Hizalanacak objenin birinci, ikinci ve üçüncü noktaları tıklanarak seçilir. 
        Specify base point or [Copy]:P2                 (Temel noktayı belirtiniz veya [Kopya])
        Specify second point or [Continue] : P3    (İkinci noktayı belirtiniz veya [Devam])
        Specify third point or [Continue] : P4         (Üçüncü noktayı belirtiniz [Devam])
    4. Kendisine hizalanacak hedef objenin birinci, ikinci ve üçüncü noktaları tıklanarak seçilir ve işlem tamamlanır
(Şekil  3).
         Specify first destination point:P5                               (Hedef birinci noktayı belirtiniz)
         Specify second destination point or [eXit] : P6      
         (Hedef İkinci noktayı belirtiniz veya [Çıkış] )

         Specify third destination point or [eXit] : P7       
         (Hedef üçüncü noktayı belirtiniz veya [Çıkış] )   


                     Şekil 3:Üç noktadan  hizalama

 

SPONSORLAR