BLOK (Block)
   BLOCK (Blok) 
   1.TANITIM
   Wblock komutunda olduğu gibi Block komutu da objeleri blok haline getirir. Aralarında şöyle bir fark vardır. Wblock (Blok yaz) komutuyla oluşturulmuş bloklar değişik dosyalarda sınırsız sayıda kullanılırken, Block komutuyla oluşturulmuş bloklar sadece ilgili dosyada kullanılır. Güncel dosya kaydedildiğinde blok resim de otomatikman aynı dosyaya bağlı olarak kaydedilir.
     Block komutuna aşğıdaki yollardan girilir:
     ♦ Klavyeden BLOCK veya B harfi yazılır ve Enter
 tuşuna basılır.
        Command: BLOCK (B) 

     ♦  Draw Menu ► Block  Make        (Çizim Menüsü ► Blok Yap)     
     ♦  Draw Toolbar
 Make Block         (Çizim Araç Çubuğu Blok Yap)  
     ♦  Ribbon 
 Home Tab ►Block Panel ►Block         
         
(Komut Şeridi ►Home Sekmesi ►Block Paneli ►Blok)     

     2.BLOK OLUŞTURMA
     Blok oluşturmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Block komutu uygun yöntemlerden biriyle çalıştırılır.
         Command: BLOCK  (B) 

     2. Komut çalıştırıldıktan sonra Block Definition (Blok Tanımlama) isimli diyalog kutusu görüntülenir ve aşağıdaki düzenlemeler yapılır (Şekil 1).


                                     Şekil  1:”Block Definition” diyalog kutusu

       Name  kısmına uygun bir isim yazılır. Biz TEKER yazdık.
      Base point  bölümünden  Pick point
 düğmesine tıklanır. Çizim ekranına dönülerek yerleştirme noktası alınır. Tekrar diyalog kutusuna dönülür. Biz tam merkezi aldık.
     ♦ Objects  bölümünden Select objects
 düğmesine tıklanır ve çizim alanındaki objeler seçilir. Sağ tuşa  tıklanır veya Enter tuşuna basılır. Diyalog kutusuna geri dönülür.
     ♦  Insert   units bölümünden  Milimeters  seçilir.
     OK  düğmesine  tıklanıp  çıkıldığında verilen isimde blok kaydedilmiş olur. Blok resimler seçildiğinde hepsi birden seçilir. Explode komutuyla dağıtılırlar. Şekil 2’ de blok yapılmış resim görülmektedir.

 
                                         Şekil 2:”Blok" yapılmış resim
 

SPONSORLAR