BLOK YAZ (Wblock)
     WBLOCK (Blok Yaz)
     1.TANITIM
     Her meslekte şekil ve ölçü bakımından değişmeyen ve sürekli kullanılan standart elemanlar vardır. Örneğin cıvata, somun, kapı, pencere, elektrik düğmesi gibi çok kullanılan standart elemanları tekrar tekrar çizmek büyük zaman kaybına sebep olacaktır. Bu şekiller,  bir defa çizilip “WBLOCK” komutu ile bir  bütün (blok) haline getirilip Harddisk’e  çizim dosyası gibi kaydedilir. İstenildiğinde “INSERT” komutu ile sınırsız sayıda çağrılıp kullanılabilir.
     Çok sayıda objeden oluşan çizimlerin bir bütün haline getirilmesine block (blok) denir. Bu amaçla kullanılan komutlara blok komutları denir. Block haline getirilmiş resimler  üzerinde değişiklik yapabilmek için “EXPLODE” komutuyla dağıtılmalıdır. 
     Wblock komutuna aşağıdaki yoldan girilir:
     ♦ Klavyeden WBLOCK kelimesi veya W harfi yazılır ve Enter
 tuşuna basılır.
        Command: WBLOCK (W) 

    2.BLOK OLUŞTURMA ve DOSYAYA KAYDETME
    Blok oluşturmak ve dosyaya kaydetmek için aşağıdaki yol izlenir:
     1. Wblock komutu çalıştırılır.
         Command: WBLOCK  (W) 

     2. Komut çalıştırıldıktan sonra Write Block isimli diyalog kutusu görüntülenir (Şekil 1).

   
                    Şekil 1:”Write Block” diyalog kutusu                          

   3. Write Block isimli diyalog kutusunda aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
      ♦ Source bölümünden  Objects (Objeler) seçeneği seçilir.
      ♦ Ekrana çağırıldığında yerleştirme noktası için Base point  (Temel nokta) bölümünden  Pick point  (Nokta tıklayın)
 düğmesi tıklanır. Çizim ekranına dönülür ve blok çağrıldığında kullanılacak yerleştirme noktası tıklanır (Şekil 2). Her objenin temel noktası değişik yerlerde olabilir. Tekrar diyalog kutusuna dönülür.


                 Şekil 2:Temel nokta (Yerleştirme noktası)

     ♦ Objects  bölümünden  Select objects (Objeleri seçiniz)  düğmesi tıklanır, çizim alanına geçilir  ve objeler seçilir. Sağ tuşa veya Enter tuşuna basılarak seçme işlemi sonuçlandırılır ve diyalog kutusuna geri dönülür.
     ♦ Blok resmin kaydetme yeri için Destination  (Hedef) bölümü kullanılır. File name and path (Dosya ismi ve yol)  kısmındaki boşluğun sağındaki
 düğmeye tıklanır ve Browse for Drawing File diyalog kutusu görüntülenir (Şekil 3).


                                                             Şekil 3:Diyalog kutusu     

         > Save in kısmından dosyanın kaydedileceği önceden oluşturulmuş klasör seçilir.
        
 > File Name kısmına dosyanın ismi yazılır. Blok olduğu anlaşılsın diye BLOK kelimesi ilave edilebilir.
        
> File of type kısmından versiyon ismi seçilir. Eski versiyon formatlarında kayıt yapılabilir.
         
Save düğmesine tıklanarak blok resim dosyaya kaydedilir. Write Block isimli diyalog kutusuna geri dönülür.
      ♦ Insert units (Yerleştirme birimleri) kısmından  Milimeters (Milimetre) seçilir.
      ♦ OK  düğmesine  tıklanıp  çıkıldığında verilen isimde blok resim kaydedilmiş olur.

 

SPONSORLAR