/
/
/
BLOK DÜZENLE (Bedit)
BLOK DÜZENLE (Bedit)
   BEDIT (Blok Düzenle) 
    1.TANITIM
    Bedit, blok resimleri Explode komutu kullanmadan düzenlemek için kullanılan bir komuttur. Komut çalıştırıldığında kendine özel bir ekran oluşur. Blok resmi otomatik dağıtır. Her türlü düzenleme yapılır. Komutu kapatırken objeleri, otomatikman yeniden blok haline getirir.  Aynı bloktan çok sayıda kullanılmışsa birinin üzerinde yapılan değişiklikler diğerlerine de aynen yansıtılır. Blokları düzenlemek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Aşağıdaki yollardan biriyle Bedit komutu çalıştırılır.
      ♦ Komuta klavyeden BEDIT veya BE yazılır ve Enter
 tuşuna basılır.
          Command: BE

      ♦ Standard Toolbar ► Block Editor  (Standart Araç Çubuğu ► Blok Düzenleyici) 
      ♦  Ribbon  Home Tab ►Block Panel ►Bedit         
         
(Komut Şeridi ►Home Sekmesi ►Block Paneli ►Blok Düzenle)     

   2.BLOK DÜZENLEME
    1. Komut çalıştırıldıktan sonra Edit Block Definition isimli diyalog kutusu ekrana gelir  (Şekil 1). Sol taraftaki boşlukta oluşturulmuş blok resimlerin isimleri listelenir. Sağ taraftaki boşlukta seçilmiş blok resmin ön izlemesi görüntülenir. Ekrandaki komut şeridinin en sağına Close Blok Editor paneli yerleşir.


             Şekil  1:Blok düzenleme diyalog kutusu

    2. Blok resim seçilip OK düğmesine tıklandığında ekran değişir. Blok resim otomatik olarak parçalara ayrılır. Tüm 2D komutları uygulanabilir. Rengi, çizgi tipi gibi özellikleri değiştirilir.  Üzerine ilaveler yapılabilir (Şekil 2). Biz burada renk ilave ettik. Gerçek tüm 2D komutları uygulanabilir.


                                           Şekil 2:Yeniden düzenlenmiş blok resim

    3. Tüm işlemler bittikten sonra ekranın sağ üst kısmındaki Close Block Editor (Blok Editörünü Kapa) düğmesine tıklanır. Bir diyalog kutusu daha ekrana gelir (Şekil 3).


                            Şekil 3:Uyarı mesajı

      ♦ Save the Changes (Değişiklikleri Kaydet) komutuna tıklanırsa değişiklikler kaydedilir ve normal ekrana dönülür. Biz bu seçeneği tercih ettik. Yukarıda belirttiğimiz gibi ekrandaki tüm blok resimler etkilenir (Şekil 4).
      ♦ Discard the Changes (Değişiklikleri Dikkate Alma) komutuna tıklanırsa değişiklikler kaydedilmez.


                                              Şekil 4:Blok resimler üzerinde düzenleme  
   

SPONSORLAR