/
/
/
DİKDÖRTGENSEL DİZİ KOPYALAMA (Arrayrect)
DİKDÖRTGENSEL DİZİ KOPYALAMA (Arrayrect)
     ARRAYRECT(Dikdörtgensel Kopyalama)  
     1.TANITIM
     Arrayrect, seçilen 2D objeleri dikdörtgensel olarak dizi halinde kopyalar. AutoCAD 2012’ yle  gelen yeni komutlardandır. Daha önceki versiyonlardaki Array komutunun Rectangular seçeneğinin yaptığı görevi yapar. Arrayrect ve Arraypolar komutlarıyla yapılan çizimler blok şeklindedir. Blok resimler Explode  (Dağıt) komutuyla dağıtılırlar.
     Arrayrect komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
     Klavyeden ARRAYRECT yazılır ve Enter
  tuşuna basılır.
        Command:ARRAYRECT

     Modify Toolbar ► Arrayrect   (Düzenleme Araç Çubuğu ► Dikdörtgensel Kopyalama)
     ♦ Ribbon ►Home Tab ►Modify Panel 
Arrayrect  
        
(Komut ŞeridiHome Sekmesi ►Modify Paneli ►Dikdörtgensel Kopyalama) 

    2. DİKDÖRTGENSEL KOPYALAMA
     Dikdörtgensel kopyalama yapmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Arrayrect komutu çalıştırılır.
         Command: ARRAYRECT 

     2. Kopyalanacak objeler seçilir. Seçme işlemini bitirmek için Enter   tuşuna basılır.
         Select objects:P1

         Select objects: 
         Type = Rectangular  Associative = Yes    (Bilgi Satırı)
          (Tip=Dikdörtgensel     Bağımlılık=Evet)
      3. Kolon seçeneğini seçmek için COL yazılıp Enter  tuşuna basılır.
          Select grip to edit array or [../COLumns/Rows/Levels/eXit] : COL

      4. Kolon sayısı girilir ve Enter  tuşuna basılır. Kolonlar Y eksenine paraleldir.
          Enter the number of columns or [Expression] <4>: 5

      5. İki kolon arasındaki ölçü girilir ve Enter  tuşuna basılır.
          Specify the distance between columns or [Total/Expression] <95>: 100

      6. Sıra seçeneğini seçmek için R yazılıp Enter  tuşuna basılır. 
         Select grip to edit array or [../COLumns/Rows/Levels/eXit] : R

      7. Sıra sayısı girilir ve Enter  tuşuna basılır.Sıralar X eksenine paraleldir.
          Enter the number of rows or [Expression] <3>: 6

      8. İki sıra arasındaki ölçü girilir ve Enter  tuşuna basılır.
         Specify the distance between rows or [Total/Expression] <50>: 60

      9. Diğer iki mesaja Enter  ile cevap verilir işlem sonuçlandırılır.
         Specify the incrementing elevation between rows or [Expresson] <0>:

         Select grip to edit array or […/COLumns/Rows/Levels/eXit] : 

      Şekil 1’ de sol alt köşedeki dikdörtgen obje X ve Y eksenleri yönünde verilen sayıda ve verilen ölçüde dizi halinde kopyalanmıştır.

    
                              Şekil 1:Dikdörtgensel kopyalama

 

SPONSORLAR