/
/
/
HALKA (Donut), DOLDURMA MODU (Fillmode)
HALKA (Donut), DOLDURMA MODU (Fillmode)
      DONUT (Halka)
     1.TANITIM
     Donut (Halka) komutu, iç ve dış çapları verilmiş aynı merkezli iki daireden meydana gelen içi dolu veya içi boş halka çizmek için kullanılır. Default olarak içi dolu çizilir. FILLMODE sistem değişkeni ayarlanarak içi boş olarak da çizdirilebilir.  İç çap değeri 0 (Sıfır) alınırsa içi dolu daire çizilir.
     Donut komutuna aşağıdaki yollardan girilir.
     ♦ Klavyeden DONUT veya DO yazılır ve Enter
tuşuna basılır.
        Command: DO

     ♦ Draw  Menu ► Donut         (Çizim Menüsü ► Halka)
     ♦ Ribbon ►Home Tab ►Draw Panel 
Donut  
        
(Komut ŞeridiHome Sekmesi ►Draw Paneli ►Halka) 

     2. İÇİ DOLU HALKA ÇİZİMİ
     1. Donut komutu çalıştırılır.
     2. Önce iç çap değeri girilir.
         Specify  inside diameter of donut <5>:30
     (Halkanın iç çapını belirtiniz)
     3. Sonra dış çap değeri girilir.
         Specify  outside  diameter of donut <20>:60
    (Halkanın dış çapını belirtiniz)
     4. Halkanın merkezi için istenilen yerlere tıklanır. Her tıklayışta halka çizmeye devam eder. Komuttan çıkmak için hiçbir şey  yazmadan  Enter
 tuşuna basılır.
        Specify   center of donut or :P1      (Halkanın merkezini belirtiniz) 
        Specify   center of donut or :
     (Komuttan çıkmak için)
       Şekil  1’ de içi dolu halkalar görülmektedir.

       
                                Şekil  1: İçi dolu halka çizimi    

     3. İÇİ BOŞ HALKA ÇİZİMİ
     İçi boş halka çizdirmek için önceden Fillmode (Doldurma Modu) sistem değişkeninin değeri ayarlanmalıdır. Aynı zamanda Multilines, traces, solids, donut ve genişlik verilmiş polyline gibi objelerin içlerinin boş veya dolu olmasını da ayarlar. Default olarak komutun değeri 1’ dir.  0 değeri girilirse objelerin içi boş olur (Şekil 2).
     Command:FILLMODE 

     Enter new value for FILLMODE  <1>:0    (0 değeri girildi)  
     (Fillmode için yeni değeri  giriniz. 1=içi dolu, 0=içi boş)

  
                           Şekil 2:Fillmode sistem değişkeni

       Not: Fillmode sistem değişkeni 0 değerinde ise ve unutulursa polyline çizimlerinde problem çıkarabilir. Bundan dolayı çizim bittikten sonra tekrar 1 değeri verilmelidir.
 

SPONSORLAR