/
/
/
YOLA GÖRE DİZİ KOPYALAMA (Arraypath)
YOLA GÖRE DİZİ KOPYALAMA (Arraypath)
      ARRAYPATH (Yola Göre Dizi Kopyalama)
     1.TANITIM
     Arraypath, seçilen 2D objeleri bir yola göre eşit aralıklı dizi halinde kopyalama yapan bir komuttur. AutoCAD 2012 ile gelen yeni komutlardandır.
     Arraypath komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦ Klavyeden ARRAYPATH yazılır ve Enter
  tuşuna basılır.
         Command:ARRAYPATH

     ♦  Modify Toolbar ► Arrayrpath
         (Düzenleme Araç Çubuğu ►Yola Göre Kopyalama)
     ♦ Ribbon ►Home Tab ►Modify Panel 
Arraypath  
        
(Komut Şeridi Home Sekmesi ►Modify Paneli ►Yola Göre
 Kopyalama) 

     2.YOLA GÖRE KOPYALAMA
     Yola göre kopyalama yapmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Arraypath komutu çalıştırılır.
         Command: ARRAYPATH

     2. Kopyalanacak obje veya objeler seçilir. Seçme işlemini bitirmek için Enter   tuşuna basılır. Burada araba seçilmiştir.
         Select objects:P1
         Select objects:
   (Seçme işlemini bitirmek için)
     3. Yol eğrisi seçilir (Şekil 1).
         Select path curve:P2


 
                                                      Şekil 1:Obje ve yol

     4. Eşit aralıklı yerleştirme metodunu belirlemek için Method seçeneği kullanılır. Klavyeden M yazılıp Enter  tuşuna basılır.
         Select grip to edit array or [ASsociative/Method/…/Z direction/eXit]: M

     5. Metot olarak Divide seçeneğini kullanmak için klavyeden D yazılıp Enter  tuşuna basılır. Divide seçeneği yolu eşit parçalara böler ve her parçaya obje yerleştirir.
         Enter path method [Divide/Measure] :D

     6. Kopyalama sayısı seçeneği için klavyeden I yazılıp Enter   tuşuna basılır.
         Select grip to edit array or [ASsociative/…./Items/Rows/Levels/…]: I

     7. Kopyalama sayısı girilir ve Enter   tuşuna basılır.
         Enter number of items along path or [Expression] <5>: 4

     8. Temel nokta tespiti için klavyeden B yazılıp Enter  tuşuna basılır.
         Select grip to edit array or [ASsociative/Method/Base point/…/eXit]: B

     9. Temel nokta için obje üzerine tıklanır.
           Specify base point or [Key point] :P3
     10.
Yola göre teğet hizalama yapmak için klavyeden T yazılıp Enter
 tuşuna basılır.
         Select grip to edit array or [ASsociative/…/Tangent irection/Items/…]: T

     11. Teğet yön vektörü için birinci ve ikinci noktalar sırayla tıklanır..
         Specify first point of tangent direction vector or [Normal]: P4
         Specify second point of tangent direction vector: P5

     12. İşlemi bitirmek için Enter
  tuşuna basılır (Şekil  2).
         Select grip to edit array or [ASsociative/Method/Base point/…/eXit]:


                                           Şekil  2:Yola göre kopyalama sonucu
 

SPONSORLAR