/
/
/
OBJELERİ UZATMA (Extend)
OBJELERİ UZATMA (Extend)
      EXTEND (Uzatma)
     1. TANITIM
     Extend, doğru, yay, eliptik yay, ucu açık iki boyutlu polyline’lar  gibi  objelerin  sınır olarak seçilen objelere kadar uzatılmasını sağlayan bir komuttur. Bir sınır objesine sınırsız sayıda obje uzatılabilir. Extend komutunun kullanımı Trim komutunun kullanımı gibidir. Komut düğmesi Trim komut düğmesinin altına gizlenmiştir.
    Extend komutuna aşağıdaki yollardan ulaşılır:
     ♦ Klavyeden EXTEND veya EX yazılarak girilir ve Enter
 tuşuna basılır.
        Command:EXTEND  (EX)

     ♦ Modify Menu  ► Extend                    (Düzenleme Menüsü Uzatma) 
     ♦ Modify Toolbar
 Extend                 (Düzenleme Araç Çubuğu  Uzatma)
     ♦ Ribbon ►Home Tab ►Modify  Panel Extend  
        
(Komut ŞeridiHome Sekmesi ►Modify Paneli ► Uzatma)        

     2. OBJELERİ UZATMA 
     Uzatılacak objelerin uçlarının karşısında veya hizasında başka bir objenin bulunması zorunludur. Yaylar merkeze bağlı olarak yay şeklinde uzatılırlar. Açılı doğruları açısını bozmadan, yayları merkeze göre uzatmak çok önemli bir avantajdır.
     Objeleri uzatmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Extend komut düğmesine tıklanarak veya klavyeden yazılarak çalıştırılır.
         Command: EX 

     2. Kendisine kadar uzatılacak sınır objesi seçilir ve Enter tuşuna basılır. Birden fazla sınır objesi seçilebilir.
         Select  objects:P1       (Sınır objelerini  seçiniz )
         Select  objects:
      (Seçimden çıkıp komuta devam etmek için)

     
                                   Şekil 1:Doğru uzatma örneği
 
     3. Uzatılacak objenin ucu seçilir. Obje hangi tarafa uzatılacaksa o taraftaki uç seçilir. 
       Select object to extend or shift-select to trim: P2
       (Uzatılacak objeyi  seçiniz veya shift-budama için seçim)
     4. İşlemi bitirmek için Enter   tuşuna basılır  (Şekil 1)
       Select object to extend or shift-select to trim: 
       (Uzatma işlemini bitirmek Enter  tuşuna basılır)
     5. Yaylarda aynı kurallara göre uzatılır (Şekil 2)

                                Şekil 2:Yay uzatma örneği
 
    3.OBJELERİ UZATMADA DİĞER YÖNTEMLER
     1. Trim komutunda olduğu gibi Extend komutuna girildikten sonra hiç obje seçmeden Enter  tuşuna basılır veya sağ tuşa tıklanır. Daha sonra doğrudan uzatılacak objenin ilgili ucuna tıklanırsa kendilerine en yakın olan başka bir objeye kadar uzatılırlar. 
     2.  Extend komutu çalıştırıldıktan sonra Window veya Crossing yöntemlerinden biriyle tüm objeler seçilir. Seçimden çıkmak için Enter tuşuna basılır veya sağ tuşa tıklanır. Daha sonra uzatılacak objelerin ilgili uçlarına tıklanırsa kendilerine en yakın olan başka objelere kadar uzatılırlar. 
 
SPONSORLAR