/
/
/
EĞİK PERSPEKTİF-2
EĞİK PERSPEKTİF-2
    UYGULAMA-2 (Daireli Düz Parça)

    Şekil 1’ de görülen iki görünüşlü parça incelendiğinde ön görünüşün iki parçalı olduğu görülmektedir. Bu uygulamada derinlik kenarları geriye doğru sol tarafa 135 derece açıda alınacaktır. Parçamızın ön tarafında T şeklindeki kanal ile arka tarafında daireli kısım bulunmaktadır.
    Parçanın eğik perspektifinin çizimi için aşağıdaki sıra takip edilir:


                                    Şekil 22:İzometrik perspektifi çizilecek resim

    1. T şeklindeki kanallı kısım ön görünüşte görüldüğü gibi Line komutuyla çizilir. F8 tuşuna basılarak Ortho modu  kapalıysa açık hale getirilir (Şekil 2).


                   Şekil 2:T kanallı kısım                               Şekil 3:Polar Tracking düğmesi
    2. Geri tarafa 135 derece açıda derinlik vermeden önce Ortho modu  kapatılır. Durum çubuğu üzerindeki  Polar Tarcking  düğmesi üzerine tıklanarak aktif yapılır. Düğmenin yanındaki ok üzerine tıklandığında açılar listelenir. Biz buradan 45 dereceyi seçtik (Şekil 3). Seçilen açının katları da yanında yazılmaktadır. Çizim yapılırken 45 derece ve katlarında iz meydana gelir. İz göründüğünde klavyeden ölçü yazılıp Enter  tuşuna basılır.
    3. Line komutuyla 1 ve 2 numaralı köşelerden başlayarak sol tarafa 135 derece açıda 36 ölçüsünde doğrular çizilir. Bu doğruların uçları Line komutuyla birleştirilir (Şekil 4).


               Şekil 4: 135˚açılı çizgiler                            Şekil 5:Daireli ön görünüş

    4. Ön görünüşün daireli kısmı 3 ve 4 numaralı köşelerden başlanarak olduğu gibi çizilir (Şekil 5).
    5. Ön görünüşün daireli kısmı geri tarafa 12 ölçüsünde Copy komutuyla 135 derece açıda kopyalanır (Şekil 6).
    6. İzometrik perspektif çiziminde anlattığımız gibi tam görünmeyen kenarlar silinir. Yarım görünen kenarlar Trim komutuyla budanırlar. Aynı hizadaki köşeler Line komutuyla birleştirilirler. Daireler sağ taraflarından teğet doğruyla birleştirilirler (Şekil 7). Teğet doğru çizimine bakınız.

 
              Şekil 6:Kopyalama işlemi                                 Şekil 7:Fazlalıkları silinmesi

    Not: Perspektifte görünürlük tespiti çok önemlidir. Şekil zihinde canlandırılır. Bunu yapamıyorsanız zaten perspektif çizemezsiniz.
    7. Şeklin eksik çizgilerini tamamlamak için Line komutuyla a köşesinden b köşesine 36 ölçüsünde dik bir doğru çizilir. Komuttan çıkmadan c köşesiyle birleştirilir (Şekil 8).

 
                      Şekil 8:Çizgiler                                          Şekil 9:Derinlik çizgileri

    8. Kanalın derinlik çizgileri 135 derece altında geriye doğru çizilir. Daireli kısmın sağ tarafındaki derinlik çizgisi de çizilerek şekil tamamlanır (Şekil 9). Fazlalıklar varsa Trim komutuyla budanırlar.
    9. Şeklimizin düz kısımları Linear (Düz) ölçülendirme komutuyla (kırmızı) ölçülendirilirler. R18 yayı Radius (Yarıçap) ölçülendirme, Ø22 ölçüsü Diameter (Çap) ölçülendirme (yeşil) komutlarıyla ölçülendirilirler. 12, 36, 48 ölçüleri Aligned (Hizalı) ölçülendirme (mavi) komutuyla ölçülendirilirler (Şekil 10).


                           Şekil10:Ölçlendirmeler

    10. Dimedit komutunun Oblique seçeneğiyle 12, 36 ve 48 ölçüleri 90 derece açıyla hizalanırlar (Şekil 11).


                 Şekil 11:Hizalanmış ölçüler

 

SPONSORLAR