/
/
/
EĞİK PERSPEKTİF-4
EĞİK PERSPEKTİF-4
    EĞİK PERSPEKTİFTE DAİRE ÇİZİMLERİ

    Eğik perspektifin özelliklerini hatırlayalım. Daire olan ön görünüş ile üst görünüşler aynı şekilde çizilirler. Derinlik verildiğinde yan yüzeylerdeki daireler elips şeklide görünürler. Açı ne olursa olsun çizim metodu hepsinde aynıdır. Dört merkezli elips çizme metodu kullanılacaktır. Şekil 1’ de eğik perspektifte dairelerin çizimi görülmektedir.


                               Şekil 1:Eğik perspeftifte dairelerin çizimi.

    Dört merkezli elips çizmek aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Durum çubuğu üzerindeki Polar Tracking (Açısak iz)
 düğmesi aktif yapılır. Düğmenin hemen yanındaki ok üzerine tıklanarak açı seçilir. Biz burada 45 derece açıyı işaretledik.
    2. İlgili yüzeye dairenin çapına eşit eşkenar dörtgen çizilir (Şekil 2). Merkezi belirlemek için eksenler çizilir. Dairenin çapını 50 alalım.
    3. Eksenler kenarları tam ortadan kesmektedirler. Kenarların tam ortasından dik doğrular çizilir. Dik doğruların uzunlukları birbirini kesecek şekilde ayarlanır ve yayların merkezleri bulunur (Şekil 3).


     
  Şekil 2:Eşkenar dörtgen                        Şekil 3:Yay merkezleri

    4. Yay (Arc) çizme metotlarından Center, Start, End (Merkez, Başlangıç, Son) kullanılır (Şekil 4). Center, Start, End yay çizme metodu seçildikten sonra önce a, b, c ve d harfleriyle belirttiğimiz merkezler seçilir. Daha sonra yayın başlangıç noktası ve bitiş noktası sırayla tıklanır. Noktalar seçilirken midpoint veya intersection yakalama modları kullanılır.
    a merkezini seçtiğimizde sırayla 1 ve 2 numaralı yerlere tıklanır.
    b merkezini seçtiğimizde sırayla 4 ve 1 numaralı yerlere tıklanır.
    c merkezini seçtiğimizde sırayla 3 ve 4 numaralı yerlere tıklanır.
    d merkezini seçtiğimizde sırayla 2 ve 3 numaralı yerlere tıklanır.
    (Şekil 5’ de dört merkezli elips çizimi görülmektedir. Yaylar çizilirken AutoCAD’ in açı alma yönü kullanılmaktadır.

 
      Şekil 4:Yay çizimleri                            Şekil 5:Dört merkezli elips çizimi

    5. Elips çizimi bittikten sonra tüm yardımcı çizgiler silinir. Sadece elips ile eksenleri kalır (Şekil 6). Burada sağ taraftaki elips çizildi. Diğer yerlerdeki elipslerde aynı yöntemle çizilirler.
    6. Köşelerde eliptik yay varsa yine yukarıda anlattığımız dört merkezli elips çizme yöntemi kullanılır. Köşedeki yayın yarı çapı ölçüsünde kenarlar iç tarafa kopyalanırlar ve eksen çizgisine dönüştürülürler. Eksenlerin kesim yerlerinden kenarlara dik doğrular çizilir (mavi renkli) (Şekil 7). Doğruların kesim yerleri merkez olarak alınır (a, b, c, d).

 
      Şekil 6:Elips              Şekil 7:Kenarlara dik doğrular ve yay merkezleri

    7. Center, Start, End yay çizme metodu seçildikten sonra önce a, b, c ve d harfleriyle belirttiğimiz merkezler seçilir. Daha sonra yayın başlangıç noktası ve bitiş noktası sırayla tıklanır. Noktalar seçilirken midpoint veya intersection yakalama modları kullanılır.
     a merkezini seçtiğimizde sırayla 1 ve 2 numaralı yerlere tıklanır.
     b merkezini seçtiğimizde sırayla 3 ve 4 numaralı yerlere tıklanır.
     c merkezini seçtiğimizde sırayla 5 ve 6 numaralı yerlere tıklanır.
     d merkezini seçtiğimizde sırayla 7 ve 8 numaralı yerlere tıklanır.
     Yaylar çizilirken AutoCAD’ in açı alma yönü kullanılır. Şekil 8’ de eliptik yay çizimleri (kırmızı renkli) görülmektedir.


                         Şekil 8:Eliptik yay çizimleri

     8. Eliptik yay çizimleri bittikten sonra tüm yardımcı çizgiler silinir. Köşelerdeki fazlalıklar Trim komutuyla budanırlar. Sadece eliptik yaylar kalır (Şekil 9). Burada üst taraftaki eliptik yaylar çizildi. Diğer yerlerdeki eliptik yaylar da aynı yöntemle çizilirler.

  
                      Şekil 9:Eliptik yaylar                            Şekil 10:Elipsin ölçülendirilmesi

    9. Çizim bittikten sonra ölçülendirme yapmak gerekir. Tam elipsler Aligned ölçülendirme komutuyla eksenlerin kesim yerlerinden yakalanarak ölçülendirilirler. Dimedit komutunun Oblique seçeneğiyle 45 derece açıda hizalanırlar (Şekil 10).
   10. Köşelerdeki yayları ölçülendirmek için Mleader komutunun kullanılması daha uygundur. Çünkü Radius ve Diameter ölçülendirme komutları kullanılamaz (Şekil 11).


          Şekil 11:Köşelerdeki yayların ölçülendirilmeleri

    11. Doğruların tam boylarının ölçülendirilmesi için doğruların hizasından ince çizgilerle köşeler keskin hale getirilir. Daha sonra ölçülendirme yapılır (Şekil 12).


          Şekil 12:Köşelerin keskin köşe haline getirilmesi

 

SPONSORLAR