/
/
/
KONİK PERSPEKTİF-2
KONİK PERSPEKTİF-2
    BİR ODANIN (İç Mekan) KONİK PERSPEKTİFİNİN ÇİZİMİ
    Bir odanın konik perspektifinin çizimi için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1.Odanın tam karşımıza gelen duvarını 400 cm x 280 cm ölçüsünde çizelim (Şekil 1).

    2. Duvarın tam ortası gözümüzün hizasında olduğunu kabul edelim. Ufuk çizgisi buradan geçecektir. Kaçma noktası da ufuk çizgisi üzerinde olduğundan, duvarın tam ortasını kaçma noktası olarak alalım (Şekil 2).

 
                   Şekil 1:Odanın duvarı                         Şekil 2:Ufuk çizgisi ve kaçma noktası

    3. Tavanı, döşemeyi, sağ ve sol taraftaki duvar çizilerini oluşturmak için Ray komutuyla kaçış noktasından başlayıp köşelerden geçen çizgiler çizelim (Şekil 3).
    Command: RAY
    Specify start point:P1          (Başlangıç noktasını belirtiniz)
    Specify through point:P2    (Geçiş noktasını belirtiniz)
    Specify through point:    (İşlemi bitirmek için)

  
                             Şekil 3:Işınlar                                    Şekil 4:Tavan ve duvar çizgileri

    4. Tavan ve yan duvarların sınırlarını paralel çizgilerle belirleyelim. Odamızın derinliği 500 cm olsun. Line komutuyla köşelerden başlayarak ışın çizgileri üzerinde 500 cm uzunluğunda duvar çizgileri çizelim ve ışınları silelim. Doğruların uçlarını Line  komutuyla birleştirelim (Şekil 4).
 
   5. Odanın döşemesini kaplama malzemesiyle kaplayalım. Döşemeyi kaplamak için aşağıdaki sıra takip edilir:
       ♦ Odanın en öndeki çizgisini Divide komutuyla 20 eşit parçaya bölelim. Line komutuyla bölüntü noktalarını kaçma noktasıyla birleştirelim (Şekil 5).


                               Şekil 5:Bölüntülerin kaçma noktasıyla birleştirilmesi

       Odanın en öndeki çizgisini Offset komutuyla önce 36 cm öteleme yapalım. Daha sonra yine offset komutuyla 2’ şer cm azaltarak son çizgiyi öteleyelim. Bu işleme bitirinceye kadar devam edelim (Şekil 6). Ölçüyü sürekli azaltmamızın sebebi, objelerin uzaklaştıkça daha küçük görünmesidir. Bu bir görsel benzetmedir. Üretim için kullanılmaz.


                                                   Şekil 6: Öteleme işlemi

      ♦Trim komutuyla döşemenin sınırları dışında kalan çizgileri budayalım ve rengini gri renge dönüştürelim (Şekil 7).


                                                  Şekil 7:Budama işlemi

    6.Karşımızdaki duvara pencere boşluğu açalım. Duvarın tam ortasına Line komutuyla pencerenin sınırlarını çizelim (Şekil 8).


                           Şekil 8:Pencerenin sınırları

    7. Kaçma noktasından pencere boşluğunun köşelerine Line komutuyla ışın çizgileri çizelim (Şekil 9). Işın çizgisi üzerinde 20 cm duvar kalınlık çizgisini çizelim (Şekil 10).

 
                       Şekil 9:Işın çizgileri                                 Şekil 10:Duvar kalınlık çizgisi

    8. Kalınlık çizgisinin ucunu Line komutuyla yatay ve dikey olarak diğer ışın çizgilerine kadar uzatalım (Şekil 11). Trim komutuyla fazlalıkları budayalım (Şekil 12).

 
     Şekil 11:Pencerenin dış sınır çizgileri                     Şekil 12: Pencere boşluğu

    9. Duvarın 5 cm iç tarafına cam çerçevesinin baktığımız tarafını Line komutuyla çizelim. Trim komutuyla cam çerçevesinin arkasında kalan duvar çizgilerini budayalım (Şekil 13).


     Şekil 13:Cam çerçevesinin ön tarafındaki çizgileri

    10. İnce çizgilerle çerçevenin köşelerini kaçma noktasıyla birleştirelim (Şekil 14).


          Şekil 14:Kaçma noktasıyla birleştirilen köşe çizgileri

    11. Çerçeve kalınlığı için ışın çizgileri üzerinde 6 cm derinlik alalım ve çerçevenin arka kısmını oluşturalım (Şekil 15). Çerçevenin her bölümünü ayrı ayrı oluşturalım. Çünkü kaçma noktasına yakın olan yerler büyük uzak olan yerler küçük görünür. Bu durum çizim yoluyla elde edilir.


                     Şekil 15:Çerçevenin arka kısımları

    12. Çerçeve çizimini tamamlamak için ışın çizgilerini silelim. Çerçevenin arkasında kalan duvar çizgilerini tamamen silelim. Yarım görünen duvar çizgilerini budayalım. Şeklimizin son hali Şekil 16’ daki gibi olacaktır.  


                  Şekil 16:Cam çerçevesinin konik perspektifi

    13. Hatch komutunu kullanarak karşımızdaki duvarı tuğla deseniyle kaplayalım (Şekil 17).  


                           Şekil 17:Duvarın tuğlayla kaplanması

    14. Çerçeveyi daha belirgin hale getirmek için Hatch komutunun Solid deseniyle bizden tarafını koyu kahverengi renk ile derinlik tarafındaki yüzeyleri açık kahverengi renk ile boyayalım. Duvarı da gri renkle boyayalım. Şekil 18’ de pencerenin son durumu görülmektedir.


                                     Şekil 18:Pencerenin bitmiş durumu

 

SPONSORLAR