/
/
/
BENZER OBJELERİ SEÇME (Select Similiar), SEÇME KUTUSU (Aperture)
BENZER OBJELERİ SEÇME (Select Similiar), SEÇME KUTUSU (Aperture)
   SELECT SIMILAR (Benzerleri Seç)
   1.TANITIM
    Özellikleri aynı olan objeleri bir defada seçmek için kullanılan bir komuttur. Komuta aşağıdaki yollardan ulaşılır:
     ♦ Klavyeden SELECTSIMILAR yazılır ve Enter tuşuna basılır.
       Command: SELECTSIMILAR
    ♦ Ekrandaki benzer objelerden biri seçilir ve üzerine sağ tıklanır. Görüntülenen sağ tuş menüsü komut listesinden Select  Similar
(Benzeri Seç) üzerine tıklanır. Ekrandaki tüm benzer objeler seçilir.

   2.BENZER OBJELERİN SEÇİLMESİ
    Benzer objeleri seçmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Select  Similar komutu çalıştırılır.
        Command: SELECTSIMILAR 
    2. Benzer objelerden biri seçilir. İşlemi tamamlamak için Enter tuşuna basılır ve benzer tüm objeler seçilir
(Şekil  1).
        Select objects or [SEttings]: P1
        Select objects or [SEttings]: 

     
                                            Şekil  1:Benzer objelerin seçilmesi

      APERTURE (Seçme Kutusu)
    İmlecin ortasındaki obje seçme  kutusunun büyüklüğü Aperture komutuyla ayarlanır. Her kullanıcı kutunun büyüklüğünü kendine göre ayarlayabilir. Çok büyük olması tavsiye edilmez. Yanlışlıkla başka objelerde seçilebilir.
     Bu kutu pratik olarak seçme işlemi yaptırmaktadır. Hiçbir komut aktif değilken seçilecek objenin üzerine getirilip sol tuşla tıklandığı zaman  obje seçilmiş olur. Seçilen obje silinmek istendiğinde klavyedeki Delete tuşuna basılır.
Şekil 2’ de Seçme Kutusu (Aperture) görülmektedir.

   
                                                  Şekil 2:Seçme kutusu (Aperture)

     Obje seçiliyken Mouse’ ın sağ tuşu basıldığında sağ tuş menüsü ekrana gelir. Listelenen komutlardan istenilen kullanılabilir (Şekil 3).

     
                    Şekil 3:Seçilmiş obje ve sağ tuş menüsü

          Command:APERTURE
          Object snap target height (1-50 pixels) <3>:5    
           (Obje yakalama hedef kutusu yüksekliği)
    
     Ayrıca Tools menüsünden  Options komutu verilir. Drafting sekmesi Aperture Size bölümündeki kayar düğme sağa veya sola kaydırılarak imlecin ortasındaki kutu büyüklüğü ayarlanır
(Şekil 4).
     
                                                       Şekil  4:”Aperture” ayar düğmesi

     Önemli Not:Options diyalog kutusu AutoCAD' in ayarlarının yapıldığı yerdir. Burada yüzlerce ayar var. Eğer biliyorsak bu ayarları yapalım. Bilmiyorsak hiç dokunmayalım. Aksi halde istenmeyen durumlarla karşılaşılır. 
 

SPONSORLAR