/
/
/
SEÇİMİ GERİ ALMA (Remove), HAT SEÇME (Fence)
SEÇİMİ GERİ ALMA (Remove), HAT SEÇME (Fence)
     REMOVE (Çıkar) SEÇME YÖNTEMİ
     Seçme işlemi cevap verildiği sürece devam edecektir. Eğer yanlışlıkla seçilmiş obje varsa,  o zaman  Select objects mesajından sonra klavyeden R yazılıp Enter tuşuna basılırsa  Remove objects mesajı gelir ve çıkarılmak istenen obje üzerine sol tuşla tıklanır. Seçme işlemini bitirmek için sağ tıklanır  veye Enter  tuşuna basılarak komutun devamı olan mesajlara geçilir.  
    Command: COPY                (Kopyalama komutu)
    Select objects:                         (Objelerin tamamı seçilir)  
    Select objects:R                  (Remove seçeneği)
    Remove objects:                     (Çıkarılacak objeler seçilir 
    Remove objects:                (Komuta devam etmek için Enter
   
Şekil 1’ de objelerin tamamı seçilmiş olarak görülmektedir,

 
                                                       Şekil 1:Seçilmiş objeler   

     Şekil  2’ de sağ taraftaki objelerin seçimden çıkarıldığı görülmektedir.

  
                                               Şekil  2:Seçimden çıkarma işlemi

    FENCE (Hat) SEÇME YÖNTEMİ
    Bu seçme yöntemi Line (Çizgi) komutu gibi çalışır. Kesik çizgi şeklinde çizilen doğrunun değdiği  objeler seçilir.
    Hangi komut olursa olsun komut satırındaki Select  objects mesajından sonra klavyeden F yazılıp Enter tuşuna basılır. Hattın birinci noktası için tıklanır. Objelerin üzerinden geçilerek diğer noktalar sırayla tıklanır. Seçme işlemini bitirmek için tıklamadan Enter  tuşuna basılır. Seçilen objeler eski versiyonlarda kesik çizgi haline dönüşür. Yeni versiyonlarda obje kalınlaşır ve renklenir.  
Şekil  3’ de seçilmiş objeler görülmektedir.
    Command:MOVE 
    Select objects:F                                     (Fence seçme yntemi)
    Specify first fence point:P1                       (Birinci hat noktasını belirtiniz)
    Specify next  fence point or [Undo]:P2    (Bir sonraki hat noktasını belirtiniz)
    Specify next  fence point or [Undo]:P3    (Bir sonraki hat noktasını belirtiniz)
     ...…………………………………………
     Specify next  fence point or [Undo]:
    (Seçme işlemini bitirmek için Enter  )


                                                      Şekil  3:”Fence” seçme yöntemi

 

SPONSORLAR