/
/
/
TEK TEK SEÇME, PENCERE YÖNTEMİ (Window)
TEK TEK SEÇME, PENCERE YÖNTEMİ (Window)
     OBJELERİ TEK TEK TIKLAYARAK SEÇME

    Bazı işlemlerin yapılabilmesi için objelerin seçilmesi gerekir. AutoCAD’ de çok sayıda komut kullanılırken en sık karşılaşılan mesajlardan birisi  Select objects (Objeleri seçiniz)’ dir. Komut, bizden objeleri seçmemizi istemektedir. Aksi halde komuta devam edilemez. Select objects mesajından sonra AutoCAD’ de küçük  kare kutu objenin üzerine getirildiğinde obje kalınlaşır ve seçmek için üzerine tıklanır.
    Komutlar çalıştırıldığında Select  objects mesajından sonra imleç küçük bir kare kutu haline dönüşür. Objeler üzerine tek tek tıklanarak seçilebilir. Seçme işlemini bitirmek için Enter tuşuna basılır.  
    Hiçbir komut aktif değilken mouse’ ın sol tuşuyla objeler üzerine tıklanırsa seçim yapılır. Seçilmiş objeler üzerinde grip denilen mavi renkli kare kutular oluşur
(Şekil  1).

  
         Şekil 1:Seçilmiş objeler               Şekil 2: Pencere seçme yöntemi


     WİNDOW (Pencere) SEÇME YÖNTEMİ

    En çok kullanılan seçme yöntemlerden biridir. Güvenli bir seçme yöntemidir. Hiçbir komuta girmeden Mouse’ın sol tuşu ile ekranın herhangi bir yerine tıklanıp sağa doğru çekilirse Window seçme yöntemi meydana gelir ve mavi bir alan oluşur. Bu  yöntemde seçilecek bütün elemanlar pencerenin içine tam olarak girmesi gerekir. Objenin bir kısmı içerde bir kısmı dışarıda olursa o obje seçilmez.
    Ayrıca hangi komut olursa olsun Select  objects mesajından sonra  W yazıp Enter tuşuna basılırsa,  aşağıdaki mesajlara göre P1 ve P2 köşeleri alınarak  pencere yöntemi uygulanır
(Şekil  2). Seçilmiş objeler eski versiyonlarda kesik çizgi haline dönüşür. Yeni versiyonlarda çizgiler biraz kalınlaşır ve renklenir (Şekil 3).
   Specify first corner:P1                   (Birinci köşeyi belirtiniz)
   Specify opposite corner:P2           (Karşı çapraz köşeyi  belirtiniz)

      
       Şekil  3:Seçilmiş objeler

 

SPONSORLAR