/
/
/
ÇAPRAZ SEÇME (Crossing), HEPSİNİ SEÇME (All)
ÇAPRAZ SEÇME (Crossing), HEPSİNİ SEÇME (All)
     CROSSİNG (Çapraz) SEÇME YÖNTEMİ

    Mouse ile ekranın herhangi bir yerine  tıklanıp sola doğru çekilirse Crossing seçme yöntemi meydana gelir. Bu  yöntemde seçilecek bütün elemanların pencerenin içine tam olarak girmesine  gerek yoktur. Seçim penceresi kesik çizgi şeklindedir yeşil renklidir. Pencerenin içine girenler ile pencerenin değdiği  objeler seçilir (Şekil  1). Bu seçme metodu dikkatli kullanılmalıdır. Çünkü istenmeyen objeler de seçilebilir.  
    Ayrıca hangi komut olursa olsun Select  objects mesajından sonra  klavyeden C yazılıp Enter  tuşuna basılırsa  aşağıdaki mesajlara  sırayla cevap verilir.
    Specify first corner:P1                        (Birinci köşeyi belirtiniz)
    Specify oppisite corner:P2                 (Çapraz köşeyi belirtiniz)

   
     Şekil 1:Crossing (Çapraz) seçme yöntemi


     ALL (Hepsi) SEÇME YÖNTEMİ
    Bazı komutlarda Select  objects mesajından sonra  klavyeden All yazılıp Enter tuşuna basılırsa  ekrandaki tüm objeler seçilmiş olur ve seçilen objeler eski versiyonlarda kesik çizgi haline dönüşür, yeni versiyonlarda çizgiler renklenir ve kalınlaşır (Şekil 2). Bu seçenek dikkatli kullanılmalıdır. Yanlışlıkla ekranda görünmeyen tüm objeler silinebilir. Ayrıca komut çalıştırılmadan klavyeden Ctrl+A tuşlarına birlikte basılırsa da tüm objeler silinir.
    Command: MOVE              (Taşıma komutu)
    Select objects: All             (Objeleri seçiniz: Hepsi) 

   
                                                   Şekil 2:Seçilmiş objeler

SPONSORLAR