/
/
/
KLAVUZ ÇİZGİLİ ÖLÇÜLENDİRME (Leader)
KLAVUZ ÇİZGİLİ ÖLÇÜLENDİRME (Leader)
   LEADER (Kılavuz Çizgili Açıklama)
    1.TANITIM
    Resim üzerinde gösterilemeyen açıklayıcı bilgiler bulunabilir. Yapılacak işlerin bir kısmı yazıyla bildirilebilir. İşçiye kolaylık sağlaması açısından bu yazıların yazılması bazen zorunlu olabilir. Bundan dolayı çizilen resme açıklayıcı bir yazı eklenmesi gerekiyorsa bu komut kullanılır. Bir ucuna ok birleştirilmiş düz doğru veya spline şeklinde bir objedir. Bazen kısa bir doğrudur. Buna çengel ismi de verilmektedir. Başlangıç noktası, açıklama yazılacak objeye bitişik alınır ve ok buraya yerleşir.
     Komuta  klavyeden LEADER veya LEAD yazılıp Enter
 tuşuna basılarak  girilir.

    
2.KLAVUZ ÇİZGİLİ AÇIKLAMA YAZMA
     Kılavuz çizgili açıklama yazmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Leader komutu çalıştırılır.
         Command: LEADER

    2. Kılavuz çizgisinin başlayacağı yer tıklanır.
         Specify leader start point: P1
         (Kılavuz çizgisinin başlayacağı noktayı belirleyin.
    3. Bir sonraki nokta tıklanır.
         Specify next point:P2                  (Bir sonraki noktayı belirtin)
         Specify next point:
                 (Komuta devam etmek için)
    4. Açıklama yazmak için tekrar Enter
 tuşuna basılır.
         Specify next point or [Annotation/Format/Undo] :

         (Bir sonraki noktayı belirtin veya [Açıklama/Format/Geri al] )
    5. Açıklama yazısı yazılır. Çok satırlı yazmak için satır sonlarında  Enter
 tuşuna basılır.
         Enter first line of annotation text :MONTAJDA DELİNECEK 

         (Açıklama yazısının birinci satırını giriniz  )
    6. Yazıyı sonlandırmak için Enter
 tuşuna basılır
(Şekil  1).
         Enter next line of annotation text:   
         (Açıklama yazısını sonlandırıp komuttan çıkmak için)


                    Şekil 1:Kılavuz çizgili ölçülendirme ve diğerleri

SPONSORLAR