/
/
/
YAY'a HİZALI YAZI (Arc-Aligned Text)
YAY'a HİZALI YAZI (Arc-Aligned Text)
    ARC–ALIGNED TEXT (Yaya Hizalı Yazı) 
    1.TANITIM 
    Bu komutla yazılar bir yaya veya bir eğriye göre hizalanarak yazdırılır. Daire, elips gibi tam kapalı objeler kullanılamaz. Sadece Arc (Yay) komutuyla çizilmiş yaylar ile dairenin belli bir kısmı koparılarak elde edilmiş yay kullanılır. Komuta aşağıdaki yollardan girilir.
    ♦ Klavyeden  ARCTEXT  yazılır ve Enter
 tuşuna basılır.
       Command: ARCTEXT

    ♦ Express  Menu►Text ► Arc – Aligned Text 
      (Ekspres  Menüsü ► Yazı ► Yaya hizalı Yazı)  
    ♦ Ribbon ►Express Tools Tab ►Text Panel ►Arc Aligned
       (Komut Şeridi  
 Express Tool Sekmesi ► Text Paneli ►Yay Hizalı  

   2. YAYA HİZALI YAZI OLUŞTURMA
   Yaya hizalı yazı oluşturmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
   1. Önce ekrana ARC komutuyla yay çizilir
(Şekil 1).


                   Şekil 1:Yay 

     2. Arctext komutu çalıştırılır.
         Command: ARCTEXT

     3. Ekrandaki  yay seçilir.
         Select an Arc or an ArcAlignedText:P1      (Bir yay veya yaya hizalı yazı seçiniz)
     4. ArcAlignedText Workshop isimli diyalog kutusu ekrana yerleşir
(Şekil 2). Burada yazının yerleşimiyle ilgili aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
        ♦Text kısmına yazı yazılır.
        ♦ Properties
(Özellikler) bölümünde değer kutularına uygun değerler yazılır. 

 
                                   Şekil 2:Diyalog kutusu

          >Text height kısmına yazı yüksekliği girilir. 
          > Offset from arc kısmına yazı ile yay arasındaki boşluk değeri girilir.    
          Offset from left kısmına yazının,  yayın sol tarafındaki ucundan ne kadar içerden başlayacağı değeri girilir. 0
(Sıfır) değeri girilirse yazı yayın ucundan başlar. 
          
> Offset from right kısmına yazının,  yayın sağ tarafındaki ucundan ne kadar içerden başlayacağı değeri girilir. 0
(Sıfır) değeri girilirse yazı yayın ucundan başlar.
          
> Width factor kısmına harflerin genişlik katsayısı girilir. Normal değer 1’ dir. 1’ den küçük 0.6 gibi değer girilirse harfler daralır. 1.52 gibi  değer girilirse harfler  genişler.
          
> Char spacing kısmına kelimeler arasındaki boşluk değeri girilir.
       ♦ OK
(Tamam) düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır (Şekil 3). 

 
                           Şekil 3:Yaya göre yazı  


     
Şekil 4’ de  Width factor kısmına 0.6  değeri girilmiş yazı görülmektedir. İstenilirse yay silinebilir.


              Şekil 4:Genişliği azaltılmış yazı

   
3. DİĞER AYARLAR (Diyalog Kutusunda)
    ArcAlignedText Workshop diyalog kutusunda diğer ayarlar şunlardır:
     1. L (Left)
 düğmesine tıklanırsa yazı yayın sol ucundan hizalanır
(Şekil 5).
     2. R (Right)  düğmesine tıklanırsa yazı yayın sağ ucundan hizalanır.
     3. F (Fit  along the arc)
 düğmesine tıklanırsa yazı yayın iki ucuna göre yayılarak hizalanır.
     4. C (Center  along the arc)
 düğmesine tıklanırsa yazı yayın ortasına göre iki tarafa eşit yayılarak hizalanır
(Şekil 6).

 
           Şekil 5:Sola hizalanmış yazı                       Şekil 6:Ortaya hizalanmış yazı

     5. On convex side  düğmesine tıklanırsa yazı yayın dış kısmına yerleşir. Yukarıdaki örnek şekillerde yazı yayın dış kısmına yerleşmiştir.
     6. On concave side
 düğmesine tıklanırsa yazı yayın iç kısmına yerleşir
(Şekil 7).

 
          Şekil 7:Yayın iç kısmında yazı                      Şekil 8:Ters yerleşmiş yazı

     7.  Outward from center   düğmesine tıklanırsa yazı normal olarak soldan sağa düzgün olarak yerleşir.
     8.  Inward  to thecenter
  düğmesine tıklanırsa yazı  sağdan sola doğru ters yerleşir
(Şekil 8).
     9. Bold  düğmesine tıklanırsa yazı  kalın yazdırılır. Italic  düğmesine tıklanırsa yazı  eğik yazdırılır. Underline  düğmesine tıklanırsa yazının altına çizgi çizilir.   düğmesine tıklanırsa yazı için renk seçimi yapılır.  düğmesine tıklanırsa yazı tipi seçilir.
 

SPONSORLAR