/
/
/
YAZILARI DÜZENLEME (Edit Text)
YAZILARI DÜZENLEME (Edit Text)
   EDIT TEXT (Yazı Düzenleme)
    1.TANITIM
    Yazı komutları ile yazılmış yazılar ile ölçülendirmelerde kullanılan ölçü yazılarının üzerinde değişiklik yapmak için kullanılan bir komuttur.
     Edit Text komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦ Klavyeden TEDIT veya ED yazılır ve Enter
 tuşuna basılır.
         Command: ED 

     ♦ Modify Menu Object Text   Edit 
         (Düzenleme  Menüsü  
 Obje Yazı Düzenle)       
     ♦ Text Toolbar ►Edit  
 (Yazı  Araç Çubuğu  Düzenle)         

    2.YAZILARI SİLEREK DÜZENLEME
    Yazıları düzenlemek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Edit Text komutuna yukarıdaki yollardan biriyle girilir.
        Command:ED

    2. Mtext ile yazılmış değiştirilecek yazı seçilir (Şekil 1).
        Select an annotation object or [Undo]: P1 
        (Bir açıklama objesini seçiniz veya [Geri Al]


                     Şekil 1:Yazı                                                 

    3. Yazı seçilir seçilmez Text Editor (Yazı Editörü) ekrana gelir. Yazı tamamen değiştirilecekse silinir ve yani yazı yazılır ve Close Text Editor (Yazı Editörünü Kapat) düğmesine tıklanır (Şekil 2).


                                              Şekil 2:Yazı editörü ve değiştirilen yazı

    4. Değiştirilecek yazı Text (Single Line Text) komutuyla yazıldıysa, yazı editörü görüntülenmez. Yazı seçildiğinde dikdörtgen içine alınır ve imleç yanıp yanıp söner. Bu durumda eski yazı silinir ve yenisi yazılır. Enter tuşuna basılarak komuttan çıkılır.

    3. YAZILARI SİLMEDEN DÜZENLEME
    Yazıları silmeden düzenlemek için aşağıdaki işlemler yapılır:
    1.Yazıların yüksekliklerini, renklerini, yazı tiplerini vb. özelliklerini değiştirmek için ekrandaki yazının üzerine çift tıklanır.
    2.Ekranın üst kısmına Text Editor komut şeridi yerleşir. Yazı alanındaki yazı seçilir (Şekil 3). Seçme işlemi yapmadan yazının özellikleri değiştirilemez.
    
3.Text Editor komut şeridinde yapılan düzenlemeler burada da aynen yapılır. İşlem bitince ekranın en sağına yerleşen Close Text Editor düğmesine tıklanır.   


                          Şekil 3:Düzenlenecek yazı       

 

SPONSORLAR