/
/
/
KAPAT (Close)-ÇIKIŞ (Exit)
KAPAT (Close)-ÇIKIŞ (Exit)
KAPAT (Close), TÜMÜNÜ KAPAT  (Close All)
SolidWorks programında bir dosyayı kapatmadan başka dosyalarda açılabilir. Açılan bu dosyaların ismi Pencere (Window) menüsünde listelenir (Şekil 1). Bunlardan bir tanesi görünür diğerleri arka plandadır. Kapatma komutlarına aşağıdaki yollardan biriyle girilir:

 
                                       Şekil 1:Pencere menüsü ve açılmış dosyalar

  ♦ Dosyaları tek tek kapatmak için Dosya (File) menüsünden Kapat (Close)  komutu kullanılır. Ayrıca çizim yapılan alanın sağ üst kısmındaki Kapat  düğmesine tıklanabilir.
   Açılmış tüm dosyaları bir defada kapatmak için Pencere (Window) menüsünden Tümünü Kapat (Close All) komutu kullanılır.
   Dosya kapanırken son değişiklikler kaydedilmemişse uyarı mesajı görüntülenir (Şekil  2).Tümünü Kaydet düğmesine tıklanırsa değişiklikler kaydedilir ve dosyalar kapanır. Kaydetme düğmesine tıklanırsa değişiklikler kaydedilmeden dosyalar kapanır.  İptal (Cancel) düğmesine tıklanırsa kapatma işlemi iptal edilir ve çizim dosyaları çalışmaya devam eder.    


                                Şekil 2:Uyarı mesajı

ÇIKIŞ (Exit)
SolidWorks programından çıkmak için kullanılan bir komuttur. Dosya (File) menüsünden Çıkış (Exit) komutu verilerek veya pencerenin sağ üst köşesindeki Kapat  düğmesine tıklanarak program kapatılır. Ayrıca Alt+F4 tuşlarına birlikte basılırsa program kapatılır.
Çalışılan dosyası üzerinde son değişiklikler kaydedilmemişse uyarı mesajı görüntülenir (Şekil 2).
   Tümünü  Kaydet düğmesi tıklanırsa, son değişiklikleri kaydeder ve programdan çıkar.
   Kaydetme  düğmesi tıklanırsa, son değişiklikleri kaydetmeden programdan çıkar.
   İptal düğmesi tıklanırsa yapılan işlem iptal edilir ve program normal çalışmaya devam eder.

 

SPONSORLAR