YENİ (New)
1.TANITIM
Yeni bir doküman dosyası yani boş bir çizim dosyası açmak için kullanılan bir komuttur. SolidWorks’ de üç çeşit çizim dosyası bulunmaktadır. Bunlar: Parça (Parts) , Teknik Resim (Drawing)  ve  Montaj (Asambly) resim dosyalarıdır. Kullanıcılar, bu çizim dosyalarında kendi ayarlarını yapıp Şablon (Template) olarak kullanabilirler. Yeni bir çizim dosyası açmak için birkaç yol vardır. Komuta aşağıdaki yollardan biriyle girilir: 
  ♦ Menü (Menu) araç çubuğu üzerindeki Yeni (New)
 düğmesine tıklanır.
  ♦ Dosya (File) menüsünden Yeni (New) komutu verilir.
  ♦ Klavyeden Ctrl + N tuşlarına birlikte basılır.
  
 Görev Bölmesi  (Task pane) üzerindeki SolidWorks Kaynaklar (SolidWorks Resources)  düğmesine tıklanır ve Yeni Belge  (New Document)  komutu tıklanarak seçilir.    

2.YENİ BİR ÇİZİM DOSYASI AÇMA
Yeni bir çizim dosyası açmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
1. SolidWorks programı ilk çalıştırıldığında aşağıdaki ekran görüntülenir (Şekil 1).


                                 Şekil 1:”SolidWorks”  programının ilk açılış ekranı
2. Yeni (New)
komutu seçilerek çalıştırılır.
3. Yeni SolidWorks Belgesi (New SolidWorks Document) isimli diyalog kutusu ekrana gelir (Şekil  2).


                                           Şekil 2: Yeni çizim tipi seçme diyalog kutusu

4. Burada hangi tip dosya üzerinde çalışılacaksa onun düğmesi üzerine tıklanır.  Biz yeni bir çizim yapacağımız için Parça (Parts) düğmesi üzerine tıklayarak seçtik. Montaj (Assambly) resim dosyası seçilirse ayrı ayrı dosyalara kaydedilmiş parçalar bir araya getirilerek montaj dosyası oluşturulur (Şekil 3). Teknik Resim (Drawing) resim dosyası seçilirse önceden çizilmiş bir parçanın Teknik Resim' e uygun olarak görünüşleri çıkarılır (Şekil 4). Bu konularla ilgili ilerideki bölümlerde çok geniş bilgiler verilecek. 

 
         Şekil 3:Parçaların montajı                    Şekil 4:Parçanın görünüşleri

5.Tamam (OK) düğmesine tıklanır ve yeni çizim dosyasının çalışma ekranı komutlarıyla beraber karşımıza gelir (Şekil 5). Karşımıza gelen bu ekran SolidWorks programının çalışma ekranıdır. Hemen veya biraz çizim yaptıktan sonra kalıcı olması için Kaydet (Save) komutuyla sabit diske (HD) kaydedilmelidir.


                                                    Şekil 5:Yeni çizim dosyası ekranı

 

SPONSORLAR