/
/
/
KAYDET (Save) - FARKLI KAYDET (Save As)
KAYDET (Save) - FARKLI KAYDET (Save As)
KAYDET (Save)
1.TANITIM
Yeni bir çizime başlanacağı zaman, Yeni komutuyla boş bir çizim dosyası açılır. Bu bir şablon dosyasıdır. Burada yapılan çalışmalar sabit diske kaydedilmesi gerekir. Aksi halde emekler boşa gider. Kaydet (Save) komutu, çizim dosyasını ilk defa kaydetmek veya sonradan yapılan değişiklikleri kaydetmek için kullanılır. Kaydet komutuna aşağıdaki yollardan biriyle ulaşılır: 
  ♦ Menü (Menu) araç çubuğu üzerindeki  Kaydet  (Save) 
 düğmesine tıklanır.
  ♦ Dosya (File) menüsünden  Kaydet (Save) komutu çalıştırılır.
  
 Klavyeden Ctrl + S tuşlarına birlikte basılır.  

2.DOSYALARI KAYDETME
Yapılan çalışmayı sabit diske kaydetmek için aşağıdaki aşağıdaki sıra takip edilir:
1. Kaydet (Save)  komutu çalıştırılır.
2. Çizim dosyası ilk defa kaydedilecekse, Farklı Kaydet (Save As) isimli bir diyalog kutusu görüntülenir (Şekil 1).
3. Farklı Kaydet isimli diyalog kutusunda aşağıdaki işlemler yapılır:
  ♦ Diyalog kutusunun sol tarafında bulunan Gezinti Bölmesi’ nden C, D gibi sürücü seçilir. Sağ taraftaki boşlukta önceden oluşturulmuş sürücü içindeki klasörler listelenir. Uygun klasör varsa üzerine çift tıklanarak açık hale getirilir. Uygun klasör yoksa Yeni Klasör komutuyla klasör oluşturulur.
  ♦ Dosya adı (File name) kısmına yeni çizime uygun dosya adı yazılır.
  ♦ Kayıt türü (Files of type) kısmından dosyanın uzantısı seçilir.
    > Parça (Part) dosya uzantısı *.Sldprt seçilir.
    > Montaj (Assembly) dosyası uzantısı *.Sldasm, 
    > Teknik Resim (Drawing) dosya uzantısı *.Slddrw’ dir.
    > Başka programlar formatında dosya kaydedilecekse, o programın dosya uzantısı seçilir. Örneğin AutoCAD çizim programının dosya uzantısı *.Dwg’ dir.
  ♦ Kaydet (Save) düğmesine tıklanarak çizim dosyası, bilgisayarın sabit diskine (Hard Disk) kaydedilir.                                               Şekil 1:”Farklı Kaydet” diyalog kutusu
 

FARKLI KAYDET (Save As)
Mevcut çizim dosyalarını başka bir isimde veya başka programların formatında kaydetmek için kullanılan bir komuttur. Kayıt Türü (Files of Type) kısmına tıklandığı zaman diğer programların dosya formatları listelenir (Şekil 2). Diğer kısımlar Kaydet (Save) komutunda anlatıldığı gibidir.

                    
   Şekil 2:Program Dosya Formatları                     

 

SPONSORLAR