/
/
/
ÇOKLU KALIP BOŞLUĞU OLUŞTURMA (Cavity)
ÇOKLU KALIP BOŞLUĞU OLUŞTURMA (Cavity)
 1.TEK GÖVDEDE ÇOKLU BOŞLUK OLUŞTURMA
 Bir defada çok sayıda parça üretebilmek için kalıp gövdesinde çoklu boşluk oluşturulması gerekir. Bu yöntemle parçalar hızlı üretilir ve ucuza mal edilir. Tek  kalıp gövdesine çoklu kalıp boşluğu oluşturmak için aşağıdaki işlem sırası takip edilir.
 1. İş parçası çizilir. Kalıp açılma yönüne göre koniklik verilir (Şekil 1). Biz burada 1 derece koniklik verdik.

 
       Şekil 1:İş parçası                             Şekil 2:Çoğaltılmış iş parçası

 

 2. Doğrusal Çoğaltma  komutuyla iş parçasını sağ tarafa 4 adet daha çoğaltalım ve toplam 5 adet olsun (Şekil 2). Doğrusal çoğaltma bilgisi için ilgili konuya bakılmalıdır. Sabit diske Mandal ismini vererek kaydedelim.
 
3. Kalıp Ana Parçası için ölçülerini önceden tespit ederek bir kutu oluşturalım ve sabit diske aynı isimde kaydedelim (Şekil 3).

 
               Şekil 3:Kalıp ana parçası                                     Şekil 4:Kalıp elemanları

 4. Geçici bir montaj dosyası oluşturalım. Önce Kalıp Ana Parçası’ nı daha sonra iş parçasını montaj dosyasına dahil edelim ve sabit diske KALIP MONTAJI isminde kaydedelim (Şekil 4).
 5. Bileşeni Döndür komutuyla iş parçaları X ekseni yönünde 90 derece döndürülür  (Şekil 5). Geniş bilgi için ilgili konuya bakılmalıdır.

 
        Şekil 5:Döndürülmüş iş parçası                         Şekil 6:İzometrik görünüm

 6. İş parçasını, ana kalıp parçasının tam ortasına hizalamak için önce Arka Kenarları Göster  görünüm düğmesine tıklanır.
 7. Üst Düzlem (Top Plane)  seçilir ve Buna dik (Normal to)  düğmesine tıklanır. Montaj (Assemly) araç çubuğu üzerindeki Bileşeni Taşı (Move Companent)  komutu verilerek yine Mandallar, Kalıp Ana Parçası’ nın tam ortasına  taşınır. Aynı işlem Ön Düzlem (Front Plane) seçilerek tekrarlanır.  düğmesine tıklanarak ekran izometrik  görünüme getirilir (Şekil 6).
 8. Kalıp boşluğu oluşturmak için Unsur Tasarım Ağacı’ ndaki  Kalıp Ana Parçası ismi üzerine sağ tıklanır ve Parçayı Düzenle (Edit Part)komutu verilir.
 9. Kalıp Araçları (Mold Tools) araç çubuğu üzerindeki Boşluk  (Cavity)  komut düğmesi aktif duruma geçer. Boşluk (Cavity) komut düğmesine tıklanır ve aynı isimli özellik yöneticisi görüntülenir
 10. Tasarım bileşenleri  (Design Compenent) bölümüne tıklanır ve Mandallar seçilir.
 11. Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak boşluk oluşturulur.    
 12. Kaydet (Save)  düğmesine tıklanarak son durum kaydedilir.    

 2. KALIP ANA PARÇASINI İKİYE BÖLME
 
Kalıp ana parçasını ikiye bölmek için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:
 1. Kalıp Ana Parçası dosyası yeniden ekrana getirilir (montaj dosyası değil). Önceki montaj dosyası silinebilir. Yan yüzeylerden biri seçilir ve Buna dik (Normal to)  düğmesine tıklanır.  
 2.Yan yüzeye iş parçasının alt yüzeylerinden geçecek şekilde bir çizgi çizilir ve Yeniden Oluştur (Rebuild)  düğmesine tıklanır (Şekil 7). Daha sonra ekran izometrik konuma getirilir (Şekil 8).

 
                        Şekil 7:Çizgi                                            Şekil 8:İzometrik konum                                 

 3.Kalıp Araçları (Mold Tools) araç çubuğu üzerindeki Ayır (Split)  komut düğmesine tıklanır ve aynı isimli özellik yöneticisi ekrana gelir. 
 4. Doğru seçilir ve ismi özellik yöneticisindeki  Kırpma Araçları (Trim Tools) bölümünde görüntülenir. Parçayı Kes (Cut Part) komut düğmesine tıklanır ve ana parça ikiye bölünür.
 5.Sonuç Gövdeleri (Resulting Bodies) bölümünde ayrılan parçalar listelenir. işaretinin hizasındaki 1 ve 2 sayılarının yanındaki onay kutuları işaretlenir. Dosya (File) altındaki kısımlara çift tıklanarak isimleri değiştirilir. Parçaların  isimlerini  Gövde1 ve Gövde2 olarak  görüntülenir.
 6.Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak  kalıp parçaları Gövde1 ve Gövde2 isimlerinde sabit diske kaydedilir.  Bu isimler sonradan değiştirilebilir.
 7.Open 
(Aç)  komutuyla Gövde1 ve Gövde2 dosyaları tek tek ekrana getirilir (Şekil 9 ve Şekil 10).
 8.Yolluk, cıvata ve pim delikleri gibi kalıbın diğer kısımları ilave edilerek parçalar tamamlanır ve kullanıma hazır hale getirilir.

 
            Şekil  9:Gövde 1 parçası                              Şekil  10: Gövde 2 parçası

SPONSORLAR