/
/
/
BİRİM SİSTEMİNİ AYARLAMA (Units)
BİRİM SİSTEMİNİ AYARLAMA (Units)
1.TANITIM
Bu gün dünyamızda metre sistemine dayalı metrik sistem ile insan vücuduna dayalı inç birim sistemleri kullanılmaktadır. Çizim programları her ikisini kullanacak şekilde ayarlanmışlardır. Yapılacak ayarların birincisi, objelerin çiziminde ve boyutların ölçülendirilmesin de kullanılacak  birim sisteminin ayarlanmasıdır.
Birim sistemini ayarlamak için Seçenekler komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
1. Araçlar ►Seçenekler…
(Tools Options…) yolu kullanılır.
2. Menü Çubuğu üzerindeki Seçenekler
 komut düğmesine tıklanır.


                  Şekil 1:”Menü Çubuğu” ve “Seçenekler” komut düğmesi

2.BİRİM SİSTEMİNİN AYARLANMASI
Birim sistemini ayarlamak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
1.Seçenekler (Options) komutu çalıştırılır ve diyalog kutusu (Şekil 2) görüntülenir.
2.Belge Özellikleri sekmesine tıklanır ve Birimler (Units) seçilir.


                                                       Şekil 2:”Birimler (Units)” diyalog kutusu

  ♦ Birim sistemi (Unit system) bölümünde memleketimizde yaygın olarak kullanılan MMGS (Milimetre, gram, saniye) seçeneği seçilir. Özel (Custom) seçeneği seçilirse kullanıcı Birim (Unit) bölümünde kendi birim sistemini seçer.
  ♦ Ondalıklar (Decimals) sütununda, tüm ondalıklı sayılarda virgülün sağındaki basamak sayısı girilir. Normal basamak sayısı 2’ dir. Hassas işler için 4 basamağa kadar çıkılabilir.
   Çift Ölçülendirmeli Uzunluk (Dual Dimension Lenght)  bölümünde, gerekiyorsa ikinci birim seçilir.  Varsayılan (Default) olarak İnç (Inch) birim sistemi gelmektedir.
   Açı (Angle) kısmında açı birim sistemi seçilir. Derece (Degrees), Derece/dak (Deg/Min), Drece/Dakika/Saniye (Deg/Min/Sec), Radyan (Radians) seçenekleri  vardır.  Derece (Degrees)  ve  Radyan (Radians)  seçenekleri  ondalıklı  sayı  şeklinde  gösterilir. Hassas açılar için Drece/Dakika/Saniye (Deg/Min/Sec) kullanılmalıdır.
   Tamam (OK) düğmesine tıklanarak ayarlanmış birimler dosyaya kaydedilir.
3. Ayarların her zaman dosyada bulunması için Kaydet (Save)  düğmesine tıklanmalıdır. Ayarlanan birim sistemi ekranın sağ alt köşesinde görüntülenir (Şekil 3).


               Şekil 3:Birim sistemi

SPONSORLAR